Studentská vědecká konference KFI FF OU (28. 3. 2012, Ostrava)

Jan Horský, Lukáš Likavčan

Abstract


Naši kolegové z Katedry filozofie Ostravské univerzity se rozhodli, že i letos uspořádají (dalo by se snad říci již tradiční) Studentskou vědeckou konferenci, kterou i tentokrát otevřeli studentům z jiných kateder. Ani tento rok si delegace naší katedry (KF FF MU Brno) nechtěla nechat ujít takovou příležitost, a proto se ve složení Lukáš Likavčan, Jan Horský a Tomáš Helmich (první dva jmenovaní s příspěvky, třetí jako nehrající kapitán a roztleskávačka v jednom) vydala ranním rychlíkem z brněnského hlavního nádraží směr Ostrava.

Cesta překvapivě proběhla bez výluk, s čímž nikdo ze zúčastněných nepočítal, a proto zbyl dostatek času na obhlédnutí terénu a dopolední kávu. Delegace byla srdečně přivítána kolegy Vojtěchem Zachníkem (http://random-choice.blogspot.cz/) a Lukášem Ličkou (http://scholipeta.blogspot.cz/), kteří jsou čtenářům možná známí z české filozofické blogosféry, a následně i samotnou pořadatelkou celé konference, kterou byla pro letošek ustanovena doktorandka KFI Jana Horáková. Kolegyně Horáková se ujala i role moderátorky a celou konferenci zahájila.

S prvním příspěvkem vystoupil Lukáš Lička, který posluchače seznámil s Ockhamovým pojetím mentální reprezentace. Ukázal, jak Ockham chápe pojem a jakým způsobem mysl reprezentuje realitu v procesu skládání základních pojmů, tzv. kategoremat. Na toto vystoupení plynule navázal Jakub Varga, který představil diskusi mezi Ockhamem a Walterem Burleyem, ve které se jednalo o povahu signifikantnosti všeobecných termínů. Příjemnou změnou pak byl příspěvek Moniky Krzokové, která posluchače z hloubky úvah o středověké filozofii jazyka přenesla do světa dětí. Představila totiž nový trend v oblasti vzdělávání, tzv. filozofii pro děti. Posledním vystupujícím před přestávkou byl reprezentant brněnské katedry Jan Horský. Ostravské publikum ve stručnosti seznámil s tzv. sociálně-intuicionistickým modelem morálního soudu Jonathana Haidta a představil základní možnosti, jak ho lze testovat.

Po krátké přestávce načal analyticky zaměřenou sekci konference Ondřej Kormaník, který přednesl úvod do Davidsonovy teorie významu vět přirozeného jazyka, přičemž kladl důraz na její spjatost s autorovými názory na povahu pravdy. Svým vystoupením pak pokračoval Lukáš Likavčan, druhý z brněnských přednášejících. Pokusil se seznámit publikum s koncepcí pragmatické presupozice Roberta Stalnakera, který není v českém filozofickém prostředí příliš známý. V krátkosti taktéž načrtl možné implikace této koncepce pro teorii pravdy. Příspěvek Vojtěcha Zachníka se nesl v duchu argumentace proti definici konvence Davida Lewise, která byla vedená za pomoci naturalistického přístupu Ruth Millikanové k této problematice. Postupně odmítl všech šest Lewisových kriterií a teorii Ruth Millikanové shledal v závěru příspěvku uspokojivější. Poslední přednášející – Václav Lacina – představil teorii jednání, která operovala s pojmem „protagonismů“ a vycházela z koncepce čtyř příčin u Aristotela. Byla doprovázena několika zábavnými příklady, zejména z oblasti filmu.

Co se týče hodnocení příspěvků, stála letos komise ve složení dr. Naldoniová, dr. Glombíček a dr. Hromek před nelehkým úkolem. Jak totiž poznamenal mluvčí komise dr. Glombíček, úroveň všech příspěvků byla velmi vysoká, nezazněl žádný slabý příspěvek. Komise se proto nakonec rozhodla, že tentokrát nezvolí jednoho celkového vítěze, nýbrž ocení přednášející ve třech kategoriích. V kategorii „odborný příspěvek“ zvítězil Lukáš Likavčan, v kategorii „prezentace filozofického problému, diskuse“ Vojtěch Zachník a ve třetí kategorii „přesahy a aplikace filozofie“ byl oceněn Jan Horský.

Po oficiálním ukončení konference se velká část účastníků přesunula do nedalekého restauračního zařízení, kde pokračovaly (v některých případech dosti vášnivé) debaty nad příspěvky, životem a Alexem Rosenbergem. Vrcholem celého konferenčního dne pak byl zcela zasloužený a zcela excelentní guláš se šesti v pivnici U Rady. Příjemně znavena a plna zážitků z nabitého dne odjížděla brněnská delegace nočním rychlíkem vstříc Brnu.

Členové brněnské delegace by touto cestou ještě jednou rádi poděkovali všem, kteří se na organizaci takto mimořádně povedeného podniku podíleli. Nelze než vyjádřit obdiv nad tím, s jakou elegancí a zcela vzorově se kolegyně Horáková zhostila svého postu hlavní organizátorky a moderátorky. Děkujeme a budeme se těšit zase za rok.

Jan Horský, Lukáš Likavčan

Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097