Editorial

Radim Brázda

Abstract


Vážení čtenáři,

předkládáme vám další číslo našeho časopisu. V novém čísle pokračujeme ve vydávání audionahrávek filozofických přednášek. Domnívám se, že audionahrávky, které jsme dosud již zveřejnili (a hodláme zveřejňovat i nadále), mohou zpříjemnit letní cestování či podvečerní procházky. První letošní audio má název: „Existují ještě neřesti?“. Přednášku s tímto názvem proslovil německý filozof Peter Nickl (Universität Münster) 23. června 2012 na již šestém ročníku Evropského festivalu filozofie ve Velkém Meziříčí. Festival měl tento rok téma Etika a morálka. Probíhal od 18. do 24. června 2012 a návštěvnost přednášek popularizujících filozofii na tomto ojedinělém festivalu stále narůstá.  Audiozáznam přednášky pořídila Internetová televize Velké Meziříčí. Zveřejňujeme jej s jejím svolením a se svolením ředitele festivalu pana Milana Dufka. Přednáška je na nahrávce tlumočena do českého jazyka.  K dispozici je rovněž Nicklův text  přednášky v německém jazyce.

Druhá audionahrávka je záznamem přednášky Marka Pichy. 26. března 2012 proslovil ve Filozofické jednotě na Katedře filozofie MU Brno přednášku „Role myšlenkového experimentu ve vědě a filozofii“. Pro ty, kdo ještě nemají jeho knihu Kdyby chyby: epistemologie myšlenkových experimentů (Nakladatelství Olomouc 2012), může být přednáška úvodem k následné četbě.

Text Jana Klimeše vám nabízí vhled do oblasti estetické epistemologie a nese název „Seeking the Pattern of Aesthetic Value in a Work of Art“. Publikujeme jej v původním jazyce a jeho prostřednictvím  se můžete seznámit rovněž s teorií estetické hodnoty uměleckého díla Tomáše Kulky.

Autorem příspěvku „Definice lži“ je mladý filozof Michal Stránský. Předkládá v něm podrobnou analýzu definice lži a zabývá se nutnými a dostačujícími definičními podmínkami lži, které formuloval J. E. Mahon. Publikovaný text je upravenou jednou kapitolou jeho velmi zdařilé magisterské diplomové práce, která se zevrubně zabývá právě fenoménem lži.

V poslední stati předkládaného čísla s názvem „Je nemonotónní logika logikou?“ představuje další z mladých badatelů Ivo Pezlar téma nemonotónní logiky a s pomocí komparace s monotónní, klasickou logikou obhajuje status nemonotónní logiky jako logiky.

 

Jsme velmi rádi, že do našeho časopisu můžeme vybírat i ze statí mladých badatelů. Přál bych si, aby kvalitních textů, z nichž si můžeme vybírat, bylo ještě více.

 

Od aktuálního čísla jsme rovněž upravili titulní stránku časopisu. Vydali jsme se cestou spíše asketické grafiky, byť v mezích, které nám umožňuje používaný ediční systém.

Domnívám se, že i další číslo Pro-Filu si najde své čtenáře.

Radim Brázda


Full Text:

PDF (Czech)Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097