Editorial

Radim Brázda

Abstract


Vážení čtenáři,

ve druhém čísle Pro-Filu vám předkládáme pět studií a jeden příspěvek do filozofické videotéky. Zveřejněním audiozáznamu přednášky Jesúse Padilly Gálveze (Universidad de Castilla-La Mancha) s názvem Euklidovský prostor a zorný prostor jako estetický problém, pokračujeme v našem časopise v kombinaci publikování tradičních podob textů, studií a zveřejňování video či audiozáznamů přednášek. Profesor Gálvez pronesl přednášku dne 12. října 2012 na půdě Katedry filozofie FF MU Brno.

Jsme rádi, že zájem o publikování v našem časopise projevují rovněž mladí autoři. V tomto čísle se jich sešlo hned několik. Iva Svačinová nazvala svoji studii Epistemologické výzvy platonismu a Gödelovo pojetí matematické intuice. Jan Votava se ve studii Parapsychologie a pojem replikace zamýšlí nad tím, jak explicitně rozlišovat kritéria, na jejichž základě by byla případně možná diskuse o parapsychologii.

Do oblasti filozofie vědy a teorie a dějin vědy nás zavedou studie Miloše Kratochvíla K hermeneutice vědeckých teorií cestou Hélène Metzgerové a studie Moniky Bečvářové „Nature’s Bastards“ z Royal Society: Obhajoba přírodní filosofie v díle Margaret Cavendishové (1623-1673).

Oblast příspěvků z oblasti dějin filozofie reprezentuje v tomto čísle text začínajícího autora Františka Škvrndy Čo iné je Platónov Sókratés, než len Platón vpredu, Platón vzadu a v strede Chiméra?

Vaší pozornosti doporučuji rovněž obsáhlejší zprávu o dění na 7. mezinárodní konferenci aplikované etiky v Sapporu (26.–28. 10. 2012).

Uzávěrka pro přijímání dalších statí pro číslo 1/2013 je 20. května 2013.

Přeji zajímavé a podnětné čtení a poslech.


Full Text:

PDF (Czech)Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097