Parapsychologie a pojem replikace

Jan Votava

Abstract


Jednou z hlavních námitek proti parapsychologii je, že její experimenty nejsou replikovatelné. Z diskuse mezi obhájci a kritiky tohoto oboru však vysvítá, že obě strany chápou požadavek replikace odlišným způsobem. Na základě sporu o parapsychologii lze rozlišit několik typů replikace – statistickou replikaci, krátkodobě a dlouhodobě spolehlivou replikaci, dva typy nezávislé replikace, retrospektivní a prospektivní replikaci. Bez explicitního rozlišování těchto různých kritérií nelze o problému parapsychologie konstruktivně diskutovat.

Keywords


replikace, parapsychologie

https://doi.org/10.5817/pf13-2-321

Full Text:

PDF (Czech)Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097