Význam kontextu

Lukáš Likavčan

Abstract


V tejto kritickej stati sa zamýšľam nad poslednou knihou slovenského filozofa Mariána Zouhara Význam v kontexte (2011). Text je rozdelený na dve základné časti: opisnú, zameranú na expozíciu najdôležitejších momentov Zouharovho diela, a kritickú, v ktorej predkladám niekoľko pripomienok k autorovým záverom ohľadom kontextualizmu v sémantike.


Keywords


význam;kontext

https://doi.org/10.5817/pf13-2-328

Full Text:

PDF (Czech)

References

Show references Hide references

Cappelen, H. — Lepore, E. (2005) Insensitive Semantics. A Defense of Semantic Minimalism and Speech Act Pluralism. Blackwell: Oxford.

Zouhar, M. (2011) Význam v kontexte. 1. vyd. Bratislava: aleph.

Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097