Rigidita predikátů

Jiří Raclavský

Abstract


Zatímco v případě otázek rigidity singulárních termínů panuje obecná shoda, v případě rigidity predikátů tomu tak překvapivě není. Záměrem této statě je opřít distinkci rigidní / nerigidní o jasné pojmy, jmenovitě o pojem reference v určité sémantické teorii. V důsledku toho lze podat rigorózní definici pojmu rigidního designátoru individua. Tato definice je pak přímočaře adaptovatelná pro případ pojmu rigidního designátoru třídy individuí (apod.). Tímto je dosaženo nejen obecnosti, ale i vnitřní jednoty teorie rigidity.

 

https://doi.org/10.5817/pf11-2-33

Full Text:

PDF (Czech)

References

Show references Hide references

Cmorej, P. (1996) Empirické esenciálne vlastnosti. Organon F, vol. 3, no. 3, s. 239-261.

Devitt, M. (2005) Rigid Application. Philosophical Studies, vol. 125, no. 2, s. 139-165.

Kaplan, D. (1973) Bob and Carol and Ted and Alice. In: J. Hintikka, J. Moravcsik, P. Suppes (eds.) Approaches to Natural Language: Proceedings of the 1970 Stanford Workshop on Grammar and Semantics, Boston, Dordrecht: D. Reidel, s. 490-518.

Kripke, S. A. (1980) Naming and Necessity. Oxford: Basil Blackwell.

Martí, G. (1984) Rigidity and General Terms. Proceedings of the Aristotelian Society no. 104, s. 29-146.

Neale, S. (1990) Descriptions. Cambridge (Mass.): The MIT Press, London: A Bradford Bo-ok.

Raclavský, J. (2009) Jména a deskripce: logicko-sémantická zkoumání. Olomouc: Naklada-telství Olomouc.

Salmon, N. U. (1982) Reference and Essence. Oxford: Blackwell.

Salmon, N. (2003) Naming, Necessity, and Beyond. Mind, vol. 112, no. 447, s. 475-492.

Salmon, N. (2005) Are General Terms Rigid? Linguistics and Philosophy, vol. 28, no. 1, s. 117-134.

Schwartz, S. P. (2002) Kinds, General Terms, and Rigidity. Philosophical Studies, vol. 109, no. 3, s. 265-277.

Soames, S. (2002) Beyond Rigidity: The Unfinished Semantic Agenda of Naming and Necessi-ty. Oxford, New York: Oxford University Press.

Tichý, P. (1986) Indiscernibility of Identicals. Studia Logica, vol. 45, no. 3, s. 257-273.

Tichý, P. (1988) The Foundations of Frege’s Logic. Berlin, New York: Walter de Gruyter.

Tichý, P. (1994) The Myth of Non-Rigid Designators. From the Logical Point of View, vol. 3, no. 2, s. 20-30.

Tichý, P. (2004) Pavel Tichý’s Collected Papers in Logic and Philosophy. V. Svoboda, B. Jespersen, C. Cheyne (eds.) Dunedin: University of Otago Publisher, Praha: Filosofia.

Zouhar, M. (2006) Rigidná designácia. Bratislava: Info Press.

Zouhar, M. (2009) On the Notion of Rigidity for General Terms. Grazer Philosophische Stu-dien, no. 78, s. 207-229.

Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097