Anthropologia integra – nový časopis

Radim Brázda

Abstract


Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s vydavatelstvím Masarykovy univerzity a Akademickým nakladatelstvím CERM zahájil v roce 2010 publikování recenzovaného mezinárodního časopisu Anthropologia integra: Časopis pro obecnou antropologii a příbuzné obory. Anthropologia integra je časopis publikující výsledky vědeckého výzkumu, originální metody, eseje, recenze a zprávy z oblasti obecné (biologicko-socio-kulturní) antropologie a příbuzných disciplín. Časopis je publikován dvakrát do roka na internetu a tiskem v nákladu 200 výtisků.

Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097