Pojem reprezentace: Rorty vs. "novověká tradice"

Tomáš Marvan

Abstract


Článek na příkladu názorů R. Descarta a J. Locka zkoumá, nakolik adekvátní je Rortyho kritická interpretace novověké „reprezentační epistemologie“. Autor postupně probírá čtyři Rortyho hlavní argumenty a dospívá k závěru, že některé z nich se míjí s názory raně novověkých filosofů.

 

Keywords


reprezentace; idea; Rorty; Descartes; Locke

https://doi.org/10.5817/pf11-2-37

Full Text:

PDF (Czech)

References

Show references Hide references

Ayers, M. (1996) Locke: Epistemology & Ontology, sv. II. London: Routledge.

Coventry, A. – Kriegel, U. (2008) Locke on consciousness. History of Philosophy Quarterly 25, s. 221–242.

Descartes, R. (1983) Oeuvres De Descartes, sv. VI. Ch. Adam – P. Tannery (eds.), Paris: Lib-rairie Philosophique J. Vrin.

–––. (2003) Meditace o první filosofii. Přeložili P. Glombíček, T. Marvan a P. Zavadil. Praha: OIKOYMENH.

Hříbek, T. (2000) Nesnáze naturalismu. Přijetí Rortyho v Čechách. Filosofický časopis, vol. 48, s. 27–49.

Kirk, R. (1999) Relativism and Reality. London: Routledge.

Locke, J., (1690/2008) An Essay concerning Human Understanding. Citováno dle vydání: P. Phemister (ed.), Oxford: Oxford University Press, 2008.

Nadler, S. (1989) Arnauld and the Cartesian Philosophy of Ideas. Manchester: Manchester University Press.

Reid, T. (1764/1997) An Inquiry into the Human Mind on the Principles of Common Sense. Citováno dle vydání D. R. Brookes (ed.), Edinburgh: Edinburgh University Press, 1997.

–––. (1785/1941) Essays on the Intellectual Powers of Man. Citováno dle vydání: A. D. Woozley (ed.), London: Macmillan and Co., 1941.

Rorty, R. (1979) Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton: Princeton University Press.

–––. (1982) Consequences of Pragmatism. Minneapolis: University of Minnesota Press.

–––. (1991) Objectivity, Relativism and Truth. Cambridge: Cambridge University Press.

–––. (1998) Truth and Progress. Cambridge: Cambridge University Press.

–––. (1998a) Zkoumání jako rekontextualizace. In J. Peregrin, Obrat k jazyku: druhé kolo. Přeložil J. Peregrin. Praha: Filosofia.

–––. (1999) Philosophy and Social Hope. London: Penguin.

–––. (2010) Reply to János Boros. In R. E. Auxier – L. E. Hahn (eds.), The Philosophy of Ri-chard Rorty. Chicago: Open Court.

Sellars, W. (1997) Empiricism and the Philosophy of Mind. Cambridge, Mass.: Harvard Uni-versity Press.

Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097