Ondřej Beran. Náš jazyk, můj svět: Wittgenstein, Husserl a Heidegger – vzájemná setkávání a míjení.

Tomáš Došek

Abstract


Ondřej Beran. Náš jazyk, můj svět: Wittgenstein, Husserl a Heidegger – vzájemná setkávání a míjení. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2010, ISBN 978-80-7007-335-3, 422 stran.

 

https://doi.org/10.5817/pf11-2-38

Full Text:

PDF (Czech)Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097