Pravda a paradox: úvod do problematiky

Jiří Raclavský

Abstract


Tato stať je zamýšlena jako úvod do spojité problematiky explikace pravdivosti a sémantic-kých paradoxů, které onu explikaci pronásledují. Tyto paradoxy jsou viděny jako prostředek ukázání, že nedostatečně promyšlená explikace našeho pojmu pravdivosti (významu pravdi-vostního predikátu) je explikací nevyhovující. Poté jsou předvedeny rysy obou klasických přístupů, Russellovy teorie typů a Tarského hierarchie metajazyků. Nakonec jsou podány zá-kladní ideje hlavních názorových škol, které přišly poté.


Keywords


pravdivost; sémantické paradoxy; Russell; Tarski; Kripke

https://doi.org/10.5817/pf10-2-4

References

Show references Hide references

Barwise, J. – Etchemendy, J. (1984) The Liar. Oxford, New York: Oxford University Press.

Frege, G. (1893/1903) Grundgesetze der Aritmetik. Band I/II, Jena: Verlag Herman Pohle.

Frege, G. (1967) Letter to Russell. In van Heijenoort, J. (ed.), From Frege to Gödel, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, s. 126-128.

Grelling, Kurt (1936) The Logical Paradoxes. Mind, vol. 45, no. 180, s. 481-486.

Gupta, A.– Belnap, N. (1993) The Revision Theory of Truth. Cambridge, London: A Bradford Book, The MIT Press.

Church, A. (1940) A Formulation of the Simple Theory of Types. The Journal of Symbolic Logic, vol. 5, no. 2 , s. 56-68.

Kirkham, R. L. (1995) Theories of Truth: A Critical Introduction. Cambridge, London: A Bradford Book, The MIT Press.

Kripke, S. (1975) Outline of a Theory of Truth. The Journal of Philosophy, vol. 72, no. 19, s. 690-716.

Priest, G. (2006) In Contradiction. 2. vyd. Oxford, New York: Oxford University Press.

Ramsey, F. P. (1925) The Foundations of Mathematics. Proceedings of the London Mathema-tical Society, vol. 25, s. 338-384.

Russell, B. (1903) Principles of Mathematics. Cambridge: Cambridge University Press.

Russell, B. (1908) Mathematical Logic as Based on the Theory of Types. American Journal of Mathematics, vol. 30, no. 3, s. 222-262.

Russell, B. (1967) Letter to Frege. In van Heijenoort, J. (ed.), From Frege to Gödel, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, s. 124-125.

Sainsbury, M. (1995) Paradoxes. Cambridge: Cambridge University Press.

Simmons, K. (1993) Universality and the Liar. New York: Cambridge University Press.

Tarski, A. (1956) The Concept of Truth in Formalized Languages. In: Logic, Semantics and Metamathematics, Oxford, New York: Oxford University Press, s. 152-278.

Tarski, A. (1944) The Semantic Conception of Truth: and the Foundations of Semantics. Phi-losophy and Phenomenological Research, vol. 4, no. 3, s. 341-376.

Whitehead, A. N.– Russell, B. (1910-13) Principia Mathematica. Cambridge: Cambridge University Press.

Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097