Editorial

Radim Brázda

Abstract


Vážení čtenáři,

 

předkládáme vám druhé číslo Pro-Filu za rok 2010. Přistoupili jsme k výrazným změnám grafiky i změně způsobu editování časopisu. Doufáme, že i vám se budou zdát změny účelné a funkční.

S jistým potěšením konstatuji, že v aktuálním čísle předkládáme statě mladých badatelů. Tomáš Marvan věnuje pozornost pojmu reprezentace (Pojem reprezentace: Rorty vs. „novověká tradice). Audionahrávka přednášky Radima Bělohrada představuje téma morálních intuic (Morální intuice). Jiří Raclavský nabízí podrobný vhled do tématu Rigidity predikátů.  V roce 2010 vydala Academia český překlad spisku L. Wittgensteina s názvem O jistotě. Wittgenstein se v něm věnoval úvahám, podníceným především dvěma studiemi G. E. Moora, v nichž se Moore vyjadřuje k problému zdravého lidského rozumu a jeho jistotám. A právě Jistotě v mezích zdravého rozumu a analýze Moorova argumentu se věnuje stať Davida Šimečka.

Uvedené menu doplňují recenze a věcné informace o konferencích a novém časopisu. Tato informační a recenzní část je dynamická a do června 2011 se zde objeví další příspěvky.

 

Přeji vám podnětné studium i poslech.

 


Full Text:

PDF (Czech)Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097