Miloš Kratochvíl - Francouzská epistemologie

Ivana Holzbachová

Abstract


Už dlouho jsme ve filozofii poměrně slušně informováni o tom, co se děje na západ od nás. Tyto informace se však týkají spíše anglofonního světa, už méně německého, který byl po velmi dlouhou dobu naším kulturním partnerem. Popelkou zůstává svět frankofonní – a je to škoda. Mezeru v tomto okruhu se nyní snaží zaplnit Miloš Kratochvíl ze Západočeské univerzity v Plzni svou knihou, jejíž název je uveden v titulu této recenze.

https://doi.org/10.5817/pf14-1-509

Full Text:

PDF (Czech)Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097