Editorial

Radim Brázda

Abstract


Vážení čtenáři,

připravili jsme pro vás již třicáté číslo Pro-Filu. Po celou dobu doufáme, že v každém předkládaném čísle naleznete studii, zprávu nebo odkaz, které zaujmou vaši pozornost.

Druhé číslo roku 2013 zahajuje miniblok antické filozofie. Otevírá jej článek Josefa Petrželky s názvem Platónova a Aristotelova teorie těžkého a lehkého, jejich zdroje a důsledky. Pohled do světa antické filozofie dále otevírá úvaha Jaroslava Cepka s názvem Duša poetická a duša filozofická. K Platónovmu dialógu Faidón.

Následující studie mají rovněž blízko k dějinám filozofie. Text Petry Klímové Adamův obraz v anglických encyklopedických pracích raného novověku ukazuje souvislost mezi povahou vědění, shromaždovaného v anglických novověkých encyklopediích a charakterem vědění, připisovanému biblickému Adamovi. Přehledová studie Petra Pavlase Přírodní filosofie Tommasa Campanelly nabízí přehled o hlavních tématech myšlení Tommasa Campanelly. 

Je potěšující, že i v tomto čísle mohou publikovat své studie převážně mladí badatelé.

V dynamické části čísla se můžete těšit na rozhovor s Břetislavem Horynou, který vznikl při příležitosti vydání knihy esejů s názvem Bory šumí po skalinách. Na sklonku roku 2013 jej v edici Autoři střední Evropy vydalo nakladatelství Peripum.

V informačních odkazech upozorňujeme na vybrané tituly z produkce slovenského nakladatelství Kalligram a z edice Filosofie a sociální vědy nakladatelství Filosofia.    

Přeji nerušenou četbu.   

 


Full Text:

PDF (Czech)Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097