Michel Foucault: Zrození biopolitiky

Veronika Ježková

Abstract


Michel Foucault Zrození biopolitiky (kurz na Collège de France v letech 1978-1979). Překlad a doslov Petr Horák. 1. vyd. Brno: CDK, 2009, 352 s., ISBN 978-80-7325-181-9

https://doi.org/10.5817/pf10-2-7

Full Text:

PDF (Czech)Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097