Editorial

Radim Brázda

Abstract


Vážení čtenáři,

připravili jsme pro vás první číslo Pro-Filu pro rok 2014. V průběhu tohoto roku postupně zamýšlíme upravovat Pro-Fil tak, abychom v dohledné době mohli požádat o zařazení do mezinárodních databází. Pro autory, kteří nám nabízejí nebo hodlají nabídnout své studie, z toho plynou dílčí změny, týkající se závěrečné podoby textu. První změna se týká jazyka nabízených studií. Autoři mohou nyní nabízet texty rovněž v angličtině, němčině nebo francouzštině. Osobně bych otevřel Pro-Fil i příspěvkům v ruském jazyce nebo v čínštině, ale pravděpodobně by nastal problém s recenzováním studií. Proto se do dalšího jazykového rozšíření nepustíme. Druhá změna se týká větší délky anglických abstraktů u českých příspěvků. Abstrakty v anglickém jazyce (německém, francouzském) jazyce musí mít rozsah nejméně 1 800 znaků, maximálně 2 500 znaků. Důvodem této úpravy je snaha zpřístupnit obsahy, hlavní teze a klíčové argumenty zahraničním čtenářům.  Prosím případné autory, aby si před odesláním textu do redakce pečlivě prostudovali pokyny pro autory a dodrželi je.       

První číslo roku 2014 otevírá studie Tomáše Sobka a týká se tématu emoční manipulace. Text se netýká pouze etického problému emoční manipulace, ale nabídne rovněž shrnutí stanoviska metaetického emotivismu a ukazuje, v jakém směru lze navázat na někdejší debatu o emotivismu.

Stať polské badatelky Anny Brożek (Zakład Semiotyki Logicznej, Instytut filozofii Uniwersytetu Warszawskiego) seznámí čtenáře přehledným způsobem s dílem a významem polského filozofa a psychologa Kazimierza Twardowskiego, spjatého s Lvovsko-varšavskou filozofickou školou.  

Logickou část čísla reprezentuje stať Jany Roztočilové Paradoxy v systémech R. Dedekinda a G. Frega. Z tematického bloku Kosmologie a antropologie: Místa člověka v kosmu doplňuje logický oddíl  článek Karla Šebely Proměny kosmologie a (sebe) pojetí logiky.

Studie Barbory Kundračíkové s názvem Epistémé v přímém zobrazení: intencionalita, kauzalita, reference předkládá pohled filozofie umění na epistemologické problémy spojené s fotografií.

Blok Kosmologie a antropologie: Místa člověka v kosmu obsahuje čtyři vybrané a upravené příspěvky, které v kratší a ústní verzi zazněly 10. - 11. dubna 2014 na stejnojmenném workshopu, pořádaném Katedrou filozofie FF ZU v Plzni. Workshop se uskutečnil v rámci projektu Výzkumná síť teorie a dějin vědy (CZ.1.07/2.4.00/31.0108). Vybrané příspěvky tvoří další malý blok, věnovaný dějinám filozofie a vědy. Daniel Špelda upřesňuje některé nepřesné či zavádějící představy a souvislosti, spojené s myšlenkou geocentrismu (Kloaka světa: Geocentrismus, antropocentrismus  a mimozemšťané). Martin Jabůrek poukazuje na možné a překvapující souvislosti mezi specifickými filozofickými myšlenkami ruského myslitele Nikolaje Fjodorova a dobýváním vesmíru s pomocí raket (Smrt, vzkříšení a lety do vesmíru). Domnívám se, že tato studie ukazuje, že zájem o dějiny ruské filozofie může být nebývale atraktivní. Text Karla Šebely doplňuje současně miniblok o logice a stať Miloše Kratochvíla se zaměřuje na vysvětlení a zdůvodnění místa psychologie v Comtově klasifikaci věd.

Domnívám se, že jsme připravili dostatečně pestré prázdninové menu a že vás některé stati zaujmou a filozoficky inspirují.

Přeji nerušenou četbu.   

Radim Brázda


Full Text:

PDF (Czech)Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097