Antropologický slovník aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění)

Radim Brázda

Abstract


Antropologický slovník aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění). Jaroslav Malina a kolektiv. Brno, Akademické nakladatelství CERM 2009. ISBN 978-80-7204-560-0. V knize je vložena elektronická verze slovníku, která obsahuje kompletní slovník s více než 20 000 hesel.
Slovník je bezplatně dostupný na internetu, na adrese http://is.muni.cz/do/1431/UAntrBiol/el/antropos/index.html.
Autoři a nakladatelství se tímto velkorysým gestem přihlásili k mezinárodní iniciativě za podporu otevřeného přístupu k vědeckým poznatkům v duchu Berlínské deklarace z roku 2003, kterou doposud podepsaly bezmála tři stovky světových univerzit a prestižních vědeckých institucí (za Česko zatím AV ČR a GA ČR). Zařadili se tím k průkopníkům myšlenky Free Online Scholarship u nás. Redakce děkuje prof. PhDr. Jaroslavu Malinovi, DrSc. za svolení ke zveřejnění dvou hesel ze slovníku.

PDF 1: Antropologie

PDF 2: Německý idealismus

Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097