Jiří Raclavský: Jména a deskripce: logicko-sémantická zkoumání

. .

Abstract


Dlouho očekávaná kniha pojednává rozmanité logické a sémantické problémy spjaté s vlastními jmény a deskripcemi a jejich řešení v Transparentní intencionální logice (TIL). Zvláště v souvislosti tvrzení identit tvaru a=b se s mnohými z těchto problémů vyrovnávali již G. Frege a B. Russell; diskuse jejich teorií a alternativních pohledů je v současné analytické filosofii jazyka stále dominantní. Kromě mnoha specifických obtíží s vlastními jmény a deskripcemi jsou v této knize rozebírána i příbuzná témata, například pojem existence, pojem jazyka či sémantické paradoxy. Při zkoumáních je uplatňována logicko-sémantická teorie P. Tichého.

Více informací na http://www.phil.muni.cz/~raclavsky/books.php

Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097