filosofie; filozofie

Informace pro čtenáře

Pobízíme čtenáře, aby se zapsali do služby pro oznamování nově vydaných čísel tohoto časopisu. Použijte odkaz Registrovat v horní části domácí stránky časopisu. Díky této registraci bude čtenář dostávat emailem obsah každého nově vydaného čísla. Seznam čtenářů rovněž umožňuje časopisu doložit určitou úroveň podpory nebo čtenosti časopisu. Viz Prohlášení o soukromí tohoto časopisu, které ujišťuje čtenáře, že jejich jméno a emailová adresa nebudou použity pro jiné účely.
Vychází na Katedře filosofie FF MU Brno.
redakce: Radim Brázda (Brno; šéfredaktor), Andrej Kalaš (Bratislava), Andreas Lorenz (Breslau), Marek Otisk (Ostrava, Praha), Marián Zouhar (Bratislava).
redakční kruh: Zdenka Jastrzembská (Brno), Josef Krob (Brno), Jakub Mácha (Brno), Marek Petrů (Olomouc), Jiří Raclavský (Brno), Daniel Špelda (Plzeň, Praha).
Číslovaná verze vychází 2x ročně, aktuální část je udržována průběžně.
ISSN: 1212-9097