filosofie; filozofie

O časopise

Zaměření časopisu

Elektronický časopis Pro-Fil je odborný recenzovaný časopis, který publikuje příspěvky ze všech oblastí filosofie a příspěvky z oblasti přírodních věd, jež svým zaměřením, obsahem a způsobem zpracování zřetelně přesahují do filosofie. Čtenáři nabízí původní vědecké práce, recenze, polemiky, rozhovory, abstrakty, oznámení, audiovizuální záznamy přednášek a materiály vhodné pro výuku filosofie. Vítáme příspěvky v češtině, angličtině a němčině.

Časopis je indexován v databázích ERIH PLUSUlrich's Periodicals Directory a JournalSeek.

Frekvence

Časopis vydává dvě čísla ročně.

Recenzní řízení

Odborné statě prochází řádným, oboustranně anonymním recenzním řízením. Po přijetí v automatickém publikačním systému je rukopis podroben předběžnému hodnocení, při kterém editor posoudí jeho formální náležitosti a soulad se zaměřením časopisu. Pokud splňuje tato kriteria, je předán dvěma odborným recenzentům, kteří posoudí vědeckou kvalitu práce a validitu předkládaných tezí. Pokud se posudky makrantně liší v hodnocení práce, může si editor vyžádat nezávislý posudek třetího recenzenta. Konečné rozhodnutí o uveřejnění stati je však plně v kompetenci editora. 

Poplatky

Za publikaci neúčtuje časopis žádné poplatky, ani autory nehonoruje.

Uveřejněné příspěvky jsou autorsky chráněny.

Otevřený přístup

Časopis poskytuje bezplatný, plný a okamžitý přístup k veškerému svému obsahu v souladu s myšlenkou otevřeného přístupu (Open Access).

Archivace

Webové stránky časopisu jsou od roku 2014 archivovány Digitální knihovnou Filozofické fakulty Masarykovy univerzity [URL: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/130246].

Kontakt

Sídlo časopisu:

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Katedra filosofie
Arna Nováka 1
602 00 Brno
e-mail: profil@phil.muni.cz

Šéfredaktor

Radim Bělohrad (belohrad@phil.muni.cz)

Výkonný redaktor

Ivo Pezlar