filosofie; filozofie

Pokyny pro autory

Všechny zaslané příspěvky musí respektovat následující pokyny:

Obecné

 • Připravte stať ve formátu OpenOffice, MS Word nebo RTF a zašlete ji do redakce prostřednictvím automatického publikačního systému. K tomu je nezbytné se registrovat a přihlásit.
 • Stať musí být předložena v adekvátní jazykové kvalitě a připravena na anonymní recenzní řízení. Autoři musí odstranit všechny identifikační prvky z textu i metadat souboru.
 • Informace o autorovi a pracovišti umístěte do samostatného souboru a vložte do systému jako doplňkový soubor. Abstrakt a klíčová slova v češtině a angličtině vložte na první stranu rukopisu.
 • Rozsah odborné stati nesmí přesáhnout 45 000 znaků a rozsah recenze 9 000 znaků.

Formátování

 • Používejte písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1.
 • Odstavce zarovnejte z obou stran a neodsazujte.
 • Pro zvýraznění používejte výhradně kurzivu.
 • Pro podnadpisy využívejte funkci Nadpis 2 či Nadpis 3. Nadpisy je možné číslovat.

Citace a poznámky pod čarou

 • Citace v textu musí být vloženy do uvozovek. Delší citace uvádějte bez uvozovek v samostatném, odsazeném odstavci, písmem velikosti 11. Za citací musí následovat odkaz na zdroj (viz Reference). Komentáře či vysvětlivky uváděné v rámci citací musí být uvedeny v hranatých závorkách.
 • Poznámky pod čarou by měly být využívány jen ve výjimečných případech. Nepoužívejte poznámky na konci rukopisu.

Reference

 • Odkazy na literaturu umisťujte v textu bezprostředně za relevantní pasáž, a to v následující podobě (Jméno rok, číslo strany). Příklady: (Parfit 1984), (Nozick 1972, 58), (Williams 1993, 120–122), (Hare 1993a, 142).
 • Na konci stati uveďte seznam citovaných zdrojů. Řiďte se normou implicitní v následujících příkladech.
  • Monografie
   • Foot, P. (1978): Virtues and Vices and Other Essays in Moral Philosophy, Basil Blackwell.
   • Haenni, R. et al. (2011): Probabilistic Logics and Probabilistic Networks, Springer.
  • Editovaná monografie
   • Meheus, J. (ed.) (2002): Inconsistency in Science, Springer, dostupné z: < dx.doi.org/10.1007/978-94-017-0085-6 >.
   • Rahman, S. et al. (eds.) (2004): Logic, Epistemology, and the Unity of Science, Springer.
  • Příspěvek v editované monografii
   • Weinberg, J. – Nichols, S. – Stich, S. (2008): Normativity and epistemic intuitions, in Knobe, J. – Nichols, S. (eds.) Experimental Philosophy, Cambridge University Press, 17–46.
   • Priest, G. (2004): A Site for Sorites, in Beall, JC (ed.) Liars and Heaps: New Essays on Paradox, Oxford University Press, 9–23.
  • Článek v periodiku
   • Priest, G. (1997): Yablo’s ParadoxAnalysis 57(4), 236–242, dostupné z: < jstor.org/stable/3328081 >.
   • Kripke, S. (1975): Outline of a Theory of Truth, The Journal of Philosophy 72(19), 690–716, dostupné z: < jstor.org/stable/2024634 >.
   • Kalderon, M. E. (1997): The Transparency of Truth, Mind 106(423), 475–497, dostupné z: < jstor.org/stable/2254461  >.
  • Online zdroj