filosofie; filozofie

Redakční rada

Redakční rada

Radim Bělohrad - šéfredaktor (Katedra filozofie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, kontakt: belohrad@phil.muni.cz)

Tomislav Bracanović (Department of Philosophy, Center for Croatian Studies, University of Zagreb)

Radim Brázda (Katedra filozofie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)

Tomislav Janović (Department of Philosophy, Center for Croatian Studies, University of Zagreb)

Zdeňka Jastrzembská (Katedra filozofie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)

Andrej Kalaš (Katedra filozofie a dejín filozofie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě)

Friderik Klampfer (Department of Philosophy, Faculty of Arts, University of Maribor)

Josef Krob (Katedra filozofie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)

Marek Otisk (Katedra filozofie, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě)

Marek Petrů (Katedra filozofie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

Jiří Raclavský (Katedra filozofie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)

Jean-François Stoffel (Faculté de théologie de la Compagnie de Jésus à Bruxelles Haute école de Namur, Liège et Luxembourg)

Daniel Špelda (Katedra filozofie, Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni)

Matjaž Vesel (Institute of Philosophy, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts)

Marián Zouhar (Katedra logiky a metodológie vied, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě)