Výzkumný online nástroj likeex v praxi

Irena Prázová, Michala Sošková

Abstrakt


Článek se zaměřuje na zhodnocení použití online dotazovacího nástroje, který byl použit při výzkumech v Moravské zemské knihovně v Brně. Ve dvou případech výzkumného šetření byl použit nástroj Research systems Likeex firmy GBIT, která se zabývá komunikací v malých a středních firmách. Autorky v článku zhodnotily výhody a nevýhody online nástroje pro dva typy rozdílného výzkumného šetření v jedné knihovně.

The Online Research Tool Likeex in Practice

Article describes evaluation of online tool used during research in the Moravian Library in Brno. The Research Systems Likeex tool by GBIT company, distributor of communication software in small and medium-sized enterprises, has been used in two cases. The authors of the article evaluated the advantages and disadvantages of this online tool applied on two types of different researches in one library.

 

Irena Prázová

Středisko vědeckých informací Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

Michala Sošková

Moravská zemská knihovna


Klíčová slova


výzkumy v knihovnách, uživatelská spokojenost, sociálně vědní výzkum, online dotazovací nástroje

https://doi.org/10.5817/ProIn%25x

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

  1. Marketingový výzkum, tvorba dotazníků, online sběr dat, perfektní nástroj | Likeex výzkumný systém[online].Global Business IT s.r.o., c2008 [cit. 2011-05-02]. Dostupné z WWW: <http://www.likeex.eu/>.