Procházet index názvů


 
Číslo Název
 
Vol 5, No 2 (2013): Podzimní vydání 2013 Případová studie užití Twitteru pro propagaci: Korelace mezi množstvím zveřejněných tweetů a zpětnou vazbou od uživatelů Twitteru Abstrakt
Antonín Pavlíček, Peter Rusiňák, Václav Řezníček, Zdeněk Smutný
 
Vol 5, No 2 (2013): Podzimní vydání 2013 Případová studie užití Twitteru pro propagaci: Korelace mezi množstvím zveřejněných tweetů a zpětnou vazbou od uživatelů Twitteru Abstrakt   PDF
Antonín Pavlíček, Václav Řezníček, Peter Rusiňák, Zdeněk Smutný
 
Vol 5, No 2 (2013): Podzimní vydání 2013 Případová studie užití Twitteru pro propagaci: Korelace mezi množstvím zveřejněných tweetů a zpětnou vazbou od uživatelů Twitteru Abstrakt   PDF
Antonín Pavlíček, Václav Řezníček, Peter Rusiňák, Zdeněk Smutný
 
Vol 5, No 2 (2013): Podzimní vydání 2013 Případová studie užití Twitteru pro propagaci: Korelace mezi množstvím zveřejněných tweetů a zpětnou vazbou od uživatelů Twitteru Abstrakt   PDF
Antonín Pavlíček, Václav Řezníček, Petr Rusiňák, Zdeněk Smutný
 
Vol 5, No 2 (2013): Podzimní vydání 2013 Případová studie užití Twitteru pro propagaci: Korelace mezi množstvím zveřejněných tweetů a zpětnou vazbou od uživatelů Twitteru Abstrakt   PDF
Antonín Pavlíček
 
Vol 9, No 2 (2017) Příprava a provozování výzkumné infrastruktury jako doména informačních profesionálů Abstrakt   PDF
Michal Lorenz
 
Vol 1, No 1 (2009): (Mezi)oborová spolupráce v informační vědě a knihovnictví Reflexe trendů ve vzdělávání mezi reprezentanty oboru Informační studia a knihovnictví: studie zaměřovaných skupin Abstrakt   PDF
Michal Lorenz
 
Vol 3, No 1 (2011): Metodologické otázky v informačních studiích a knihovnictví a aktuální výzkumy v oboru Rekonstruktivní hermeneutika jako obecná metododologie informační vědy Abstrakt   PDF
Jiří Stodola
 
Vol 6, No 1 (2014) Research on the Production of Czech Sound Recordings to 1946 Focusing on the Gramophone Company ESTA Abstrakt   PDF (English)
Filip Šír
 
Vol 6, No 1 (2014) Research on the Production of Czech Sound Recordings to 1946 Focusing on the Gramophone Company ESTA Abstrakt   PDF (English)
Filip Šír
 
Vol 2, No 2 (2010): Informační vzdělávání a informační gramotnost Role bezpečnosti v rámci informační gramotnosti Abstrakt   PDF
Pavla Kovářová
 
Vol 5, No 2 (2013): Podzimní vydání 2013 Role informační gramotnosti v informační společnosti nahlížená historickou perspektivou evropské vzdělanosti a kultury Abstrakt   PDF
Michal Černý
 
Vol 2, No 1 (2010): Competitive Intelligence Role informačního specialisty v procesu Competitive Intelligence Abstrakt   PDF
Petr Šmejkal
 
Vol 7, No 2 (2015) Roly čitateľa v procese čítania Abstrakt   PDF
Františka Tomorinová
 
Vol 3 (2011): ProInflow Speciál Roztočte pípy! (V rámci projektu eBooks on Demand) Abstrakt   PDF
Kateřina Kamrádková
 
Vol 2, No 2 (2010): Informační vzdělávání a informační gramotnost Řízení virtuálních týmů: manažerská a organizační perspektiva Abstrakt   PDF
Petr Škyřík
 
Vol 7, No 2 (2015) Sběr a využití statistických dat v českých knihovnách Abstrakt   PDF
Martin Krčál
 
Vol 9, No 2 (2017) Senioři píší Wikipedii i ve Zlínském kraji Abstrakt   PDF
Martin Ďurkáč
 
Vol 5, No 1 (2013): Jarní vydání 2013 SNAP/SPAN in Basic Formal Ontology: An Aristotelian Suggestion Abstrakt   PDF (English)
Daniel D. Novotný
 
Vol 5, No 1 (2013): Jarní vydání 2013 SNAP/SPAN in Basic Formal Ontology: An Aristotelian Suggestion Abstrakt   PDF (English)
Daniel D. Novotný
 
Vol 4, No 1 (2012): Internetové sociální sítě Sociální média ve zdravotnictví Abstrakt   PDF
Tomáš Pruša
 
Vol 3, No 2 (2011): Centralizované služby aneb Souborné katalogy po novu Současný stav a výhledy v oblasti vývoje centralizovaného katalogu informací veřejného sektoru ČR Abstrakt   PDF
Aleš Pekárek
 
Vol 5 (2013): Speciální číslo 2013 Specifika poskytování služeb romským uživatelům ve veřejných knihovnách ČR a možnosti rozvoje těchto služeb Abstrakt   PDF   HTML
Kateřina Nekolová
 
Vol 8, No 2 (2016) Srovnání správnosti bibliografických citací vygenerovaných citačními manažery Citace PRO, EndNote, Mendeley, RefWorks a Zotero pro vybrané citační styly Abstrakt   PDF
Jiří Kratochvíl
 
Vol 8, No 1 (2016) Srovnání vybraných národních identifikačních systémů užívajících identifikátory URN:NBN Abstrakt   PDF
Ladislav Cubr, Iveta Lodrová, Martin Řehánek, Zdeněk Vašek
 
Vol 3, No 2 (2011): Centralizované služby aneb Souborné katalogy po novu Systémy ERM jako důsledek převratných změn v knihovnách Abstrakt   PDF
Michaela Beitlová
 
Vol 6, No 1 (2014) Techniky posuzování rizik a jejich využití v institucionálních repozitářích – užití v Digitálním repozitáři Univerzity Karlovy v Praze Abstrakt   PDF
Eliška Pavlásková
 
Vol 11, No 2 (2019) Témata pro vzdělávací lekce seniorů v knihovnách: Výsledky kvantitativního šetření Abstrakt   PDF
Iva Zadražilová
 
Vol 3, No 1 (2011): Metodologické otázky v informačních studiích a knihovnictví a aktuální výzkumy v oboru The cognitive paradigm in information science with a view to sensorially impaired persons Abstrakt   PDF (English)
Jiří Stodola
 
Vol 3, No 1 (2011): Metodologické otázky v informačních studiích a knihovnictví a aktuální výzkumy v oboru The cognitive paradigm in information science with a view to sensorially impaired persons Abstrakt   PDF (English)
Jiří Stodola
 
Vol 6, No 2 (2014) The End of Capurro's Information Trilemma? (A Proposal of an Evolutionary-Ontological Solution) Abstrakt   PDF (English)
Marek Timko
 
Vol 6, No 2 (2014) The End of Capurro's Information Trilemma? (A Proposal of an Evolutionary-Ontological Solution) Abstrakt   PDF (English)
Marek Timko
 
Vol 3, No 2 (2011): Centralizované služby aneb Souborné katalogy po novu The idea of universally accessible library: Its epistemiological assumptions and ethical basis. A need for a philosophical research. Abstrakt   PDF (English)
Jiří Stodola
 
Vol 8, No 2 (2016) The role of public libraries in Lifelong Learning in a multicultural and digital context Abstrakt   PDF (English)
Máté Tóth
 
Vol 4, No 1 (2012): Internetové sociální sítě Tištěná média v prostředí sociálních sítí Abstrakt   PDF
Michal Ischia, Antonín Pavlíček
 
Vol 5, No 2 (2013): Podzimní vydání 2013 Transgramotnost: nová perspektiva informačního vzdělávání Abstrakt   PDF
Miroslava Brázdová, Iva Zadražilová
 
Vol 10, No 1 (2018) Trolling a hodnota diskuze Abstrakt   PDF
Jiří Stodola
 
Vol 4, No 1 (2012): Internetové sociální sítě Typologie uživatelů: sociální sítě a knihovny Abstrakt   PDF
Štěpánka Tůmová
 
Vol 9, No 1 (2017) Učící knihovník v perspektivě vzdělávání heterogenní školní třídy k informační gramotnosti Abstrakt   PDF
Pavlína Mazáčová
 
Vol 3, No 1 (2011): Metodologické otázky v informačních studiích a knihovnictví a aktuální výzkumy v oboru Úvod do metateorií, teorií a modelů Abstrakt   PDF
Marcia J. Bates
 
Vol 3 (2011): ProInflow Speciál Uživatel v centru knihovních služeb Abstrakt   PDF
Adam Hazdra
 
Vol 4, No 1 (2012): Internetové sociální sítě Vědecká komunikace a sdílení informací v rámci odborně zaměřených sociálních sítí Abstrakt   PDF
Ilona Trtíková
 
Vol 11, No 1 (2019) Vybrané kapitoly z masové práce se čtenářem: Sociálně-pedagogický experiment socialistického knihovnictví Abstrakt   PDF
Michal Černý
 
Vol 10, No 2 (2018) Vybrané přístupy k učení se od druhých v online prostředí Abstrakt   PDF
Michal Černý
 
Vol 3, No 1 (2011): Metodologické otázky v informačních studiích a knihovnictví a aktuální výzkumy v oboru Výsledky dotazníkového prieskumu informačného správania informatikov - Využívanie informačných zdrojov Abstrakt   PDF
Linda Prágerová
 
Vol 5, No 2 (2013): Podzimní vydání 2013 Vyučovací metody na vysoké škole Abstrakt   PDF
Michal Černý
 
Vol 8, No 2 (2016) Využití celexového čísla pro rešerši právních informací Abstrakt   PDF
Jakub Harašta, Martin Loučka
 
Vol 8, No 1 (2016) Využití metody benchmarkingu při měření výkonu knihoven Abstrakt   PDF
Martin Krčál
 
Vol 10, No 1 (2018) Využití nástrojů webové analytiky pro pochopení učení v online prostředí Abstrakt   PDF
Michal Černý
 
Vol 11, No 2 (2019) Vývoj standardu PREMIS a možnosti jeho dalšího využití ve standardech NDK Abstrakt   PDF
Natálie Ostráková, Pavlína Kočišová, Miroslava Beňačková
 
151 - 200 z 212 položek << < 1 2 3 4 5 > >>