Slavica litteraria


2 / 2017

Obsah
 7Úvodem Pospíšil, Ivo | pdficon
Články – Articles
 9-19Jan Vojtěch Sedlák v diskusi s Pražským lingvistickým kroužkem : (spor o koncepci českého verše) Zelenka, Miloš | pdficon
 21-38Jan Máchal a Frank Wollman : (k německo-slovanským vztahům v meziválečných komparatistických syntézách) Kučera, Petr | pdficon
 39-47Rodina Vilinských v Československu: Valerij Vilinskij k některým jevům české literatury Pospíšil, Ivo | pdficon
 49-57K nálezu básnických rukopisov Pavla Országha Hviezdoslava Zelenková, Anna | pdficon
 59-65Mlčení v textech Maxima Gorkého jako způsob nepřímé promluvy o světě Pechal, Zdeněk | pdficon
 67-74Медиа-поэзия jako událost ve virtuálním i veřejném prostoru Kostnicová, Jana | pdficon
 75-84K charakteristickým rysům literárněkritických prací P. V. Anněnkova Šaur, Josef | pdficon
 85-94Otoczony obfitością nicości : antropologia rzeczy w zbiorze esejów Andrzeja Stasiuka Wschód (2014) Janiec-Nyitrai, Agnieszka | pdficon
 95-102Na margo výzkumu žánru deníku ve slovanském prostředí Paučová, Lenka | pdficon
 103-110Téma homosexuality v ukrajinské literatuře Sommer, Jaroslav | pdficon
Jubilea a nekrology – Anniversaries and obituaries
 111-115Profesorka Marie Sobotková jubilující Pavera, Libor | pdficon
 117-118Augustín Maťovčík jubiluje Žemberová, Viera | pdficon
 119-121Profesorka Bożena Tokarz jubilující Pavera, Libor | pdficon
 123-124Rozlúčenie s Eliášom Galajdom Žemberová, Viera | pdficon
Recenze – Reviews
 125-127Karamzin jako Rus a Evropan: podstatné je v detailu a na okraji Pospíšil, Ivo | pdficon
 128-132Ruské dějiny charvátské literatury Dorovský, Ivan | pdficon
 133-134Príležitosť na reflexiu literárnej vedy Žemberová, Viera | pdficon
 135-136"Nové čtení" Karla Čapka Pokorný, Milan | pdficon
 137-138Spřažené edice: Leskov – práce o Gorkém Pospíšil, Ivo | pdficon
 139-142Faksimile skvostného rukopisu Simeona Polockého Matyušová, Zdeňka | pdficon
 143-147Pozoruhodná publikace o střední Evropě Janiec-Nyitrai, Agnieszka | pdficon
 148-151Актуальные проблемы филологии Kalita, Inna | pdficon
 152-153Spirituálna téma a žáner v súčasnej slovenskej poézii Príhodová, Edita | pdficon
Glosy a zprávy – Glosses and reports
 154-155Fragment v romantické poezii Voisine-Jechová, Hana | pdficon
 156-157O reformační kultuře v Lodži Pospíšil, Ivo | pdficon
 158-159Единый юбилей двух Донецких национальных университетов (ДонНУ) – 80 лет Kalita, Inna | pdficon
 160O Haliči v prostoru dějin, kultury, literatury a jazyka Pospíšil, Ivo | pdficon
 161-163International conference on language, literature & culture Traces of Multiculturalism Bujnáková, Jana; Hrancová, Hana | pdficon
 164Cena Ivana Franka 2017 Pospíšil, Ivo | pdficon