Slavica litteraria


2 / 2019

Obsah
Články – Articles
 7-17Spiritual poetry of Ippolit Bogdanovich Drozdek, Adam | pdficon
 19-35Anticipace postsekularity v první Československé republice jako syntéza a východisko k světovosti české literatury Pospíšil, Ivo | pdficon
 37-45Akira Kurosawa's Hakuchi (The Idiot) as a dialogue with Dostoevsky on existence, moral beauty and trauma Aloe, Stefano | pdficon
 47-53Osud srbského překladu knihy Hovory s T.G. Masarykem Petrović, Aleksandra Korda | pdficon
 55-67Mit kao tema i referentno opće mjesto u posttridentskom književnom tekstu : Interpretatio slavica antičkog mita i soteriološki mit u Vili Slovinki Jurja Barakovića Mrdeža Antonina, Divna | pdficon
 69-80K otázke česko-slovenskej vzájomnosti u Jána Čajaka Čížiková, Zuzana | pdficon
 81-97"The old government collapses – the new is born..." : Dmitry Sverchkov's literary works on the St. Petersburg's Soviet of Workers' Deputies of 1905 Strekalov, Ilya Nikolaevich | pdficon
Materiály a diskuse – Materials and discussions
 99-108Teorie světové literatury na XXII. kongresu ICLA/ AILC v Macau Pokrivčák, Anton; Zelenka, Miloš | pdficon
 109-1161969–1972: Samoská záležitost Zbigniewa Herberta Monluçon, Anne-Marie | pdficon
 117-124Prozaik Jozef Horák (1907–1974) Žemberová, Viera | pdficon
 125-130Česká a polská próza šedesátých let z hlediska kompoziční poetiky Všetička, František | pdficon
Nekrology – Obituaries
 131-136Albert Marenčin – stretnutia bez návratov Žemberová, Viera | pdficon
 137-138Za Radegastem Parolkem (1920–2019) Odarčenko, Michail | pdficon
Recenze – Reviews
 139-142Třikrát ve znamení poezie tří národů Pospíšil, Ivo | pdficon
 143-145Srbská monografie o Michalu Ajvazovi Mitrićević-Štepanek, Katarina | pdficon
 146-148Vědkyně, myslitelky a spisovatelky – nový pohled na počátky moderní slovinské kultury Kučera, Petr | pdficon
 149-150Nové pohledy na P. J. Šafaříka Zelenka, Miloš | pdficon
 151-154Kulturologická hledání ve středoevropském prostoru Matyušová, Zdeňka | pdficon
 155-158Українсько-єврейські взаємини крізь призму постаті Івана Франка Blaškiv, Oxana | pdficon
Glosy a zprávy – Glosses and reports
 159-164Několik postřehů ze XVI. mezinárodního kongresu slavistů v Bělehradě Mikulášek, Alexej; Maiello, Giuseppe; Paučová, Lenka | pdficon
 165-166Veda a umenie bez bariér Bónová, Iveta; Jasinská, Lucia | pdficon
 167-168Návrat ke kořenům evropské slavistiky : slovinské sympózium o Matiji Murkovi Zelenka, Miloš | pdficon
 169-170Krst knižnej novinky alebo Pod lipovou vetvičkou Hajdučeková, Ivica | pdficon