Slavica litteraria


2 / 2016 (volume 19)

Obsah

 9-10Slovanský svět a slavistika v převratné době: několik úvodních reflexí Pospíšil, Ivo | pdficon
Slovanská filologie a areálová slavistika I. (Metodologický stav a oborové perspektivy) – Slavonic Philology and Area Studies I. (The Methodological Condition and Prospects of the Field)
 13-32Slovanský svět existuje: rozpad, negace, revival aneb hledání slovanské identity Pospíšil, Ivo | pdficon
 33-41Развој славистике у 21. веку – изазови и перспективе Suvajdžić, Boško | pdficon
 43-48Литературоведческaя славистикa и "культурологический перевopoт" или Чтo произошло? Bunjak, Petr | pdficon
 49-56Славяне как объект научных исследований и университетской дидактики Suchanek, Lucjan | pdficon
 57-77Mnohohlasí v současné teorii literatury ve středoevropském prostoru : (poznámky k tématu na příkladu jednoho individuálního příběhu) Pavera, Libor | pdficon
 79-90Историографический акцент русской литературы Červyns'ka, Ol'ha V'jačeslavìvna | pdficon
 91-98Новый мировой порядок и современная славистика Fedosov, Oleg | pdficon
 99-119Инoй взгляд на историю словенского литературнoгo языка Jesenšek, Marko; Есеншек, Марко | pdficon
 121-133Bádání o českých menšinách na Balkáně – staronové téma české slavistiky Štěpánek, Václav | pdficon
Slovanská filologie a areálová slavistika II. (Projekty, instituce a periodika v minulém i současném slavistickém výzkumu) – Slavonic Philology and Area Studies II. (The past and present of contemporary Slavonic research: projects, institutions and periodicals)
 137-143К изданиям "чехословацкого" Якобсона : (о судьбах текстов "чешской" и "американской" публикаций Мудрость древних чехов) Hermann, Tomáš; Zelenka, Miloš | pdficon
 145-153Славянская филология в Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевскогo Rylov, Stanislav | pdficon
 155-166Historická slavistika na stránkách sta ročníků Slovanského přehledu : tradice – současnost – perspektivy Vlček, Radomír | pdficon
 167-172Serbski kulturny leksikon – nowa pomocka w slawistiskim slědźenju Šěn, Franc | pdficon
 173-182Osudy slavistiky na Univerzitě "L'Orientale" v Neapoli (1989–2015) Maiello, Giuseppe | pdficon
 183-188K významu akademického časopisu Československá rusistika v dějinách české rusistiky Bubeníková, Miluša | pdficon
 189-196Zapojení doktorských studentů do výzkumných projektů : (zkušenosti se specifickým výzkumem) Šaur, Josef | pdficon
 197-204Tradice oboru nás zavazují i inspirují : (historie a současnost didaktiky ruského jazyka na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze) Hříbková, Radka; Žofková, Hana | pdficon
Jubilea a nekrology – Anniversaries and obituaries
 205-206Literárna história jubiluje s Evou Fordinálovou Žemberová, Viera | pdficon
 207-213Odešla významná osobnost českého národního života Pospíšil, Ivo | pdficon
Recenze – Reviews
 215-216Podnětná kniha ze Slovenska Pospíšil, Ivo | pdficon
 217-218Jakobson's outstanding of his contribution to the history Czechoslovak cultural studies and research Paliga, Sorin | pdficon
 219-220Histoire de Hongrie dans les relations historiques et culturelles Boisserie, Etienne | pdficon
 221-222Ad vocem: Štefan Krčméry Pokorný, Milan | pdficon
 223-225Chvála klasické komparatistiky a jejích přesahů Pospíšil, Ivo | pdficon
 226-231Tri sondy z minulosti do prítomnosti Žemberová, Viera | pdficon
 232-235Dvakrát o Karlu Čapkovi Mikulášek, Alexej | pdficon
Zprávy a glosy – Reports and glosses
 236-237Minulost a budoucnost česko-slovenské komparatistiky Zelenka, Miloš | pdficon
 238-239Blaže Koneski u nás Dorovská, Dagmar | pdficon