Slavica litteraria


1 / 2019

Obsah
Články – Articles
 7-16Media-poezie i bio-cyber-art : algoritmus jako nástroj nebo (spolu)autor? Kostincová, Jana | pdficon
 17-26Od pokušenia po porozumenie – Dominik Tatarka Žemberová, Viera | pdficon
 27-34Súčasná biografistika : Roman Jakobson a Dmytro Čyževskyj cez prizmu akademických a osobných vzťahov Blaškiv, Oksana | pdficon
 35-44Východokarpatské pomezí kultur v románovém cyklu Na wysokiej połoninie Stanisława Vincenze Przybylski, Michal | pdficon
 45-55Prítomnosť ženského princípu v prózach D. M. Anocovej Šenkár, Patrik | pdficon
 57-67Téma vykořenění a ztrát v současné próze : nad románem Jakuby Katalpy Němci Kučera, Petr | pdficon
 69-75Problematika témy a tvaru v Horákovej tvorbe (medzi prózou, filmom a divadlom) Sabol, Ján | pdficon
 77-88Anna Horáková-Gašparíková v kontexte problematiky sporu o Pravidlá slovenského pravopisu z roku 1931 Hrancová, Hana | pdficon
Materiály a diskuse – Materials and discussions
 89-105Tradycja wojny Starotestamentowej w literaturze rosyjskiej a Armia Konna Izaaka Babla Gorczyca, Wojciech | pdficon
Jubilea – Anniversaries
 107-109Jubileum významného českého historika, slavisty a balkanisty Pospíšil, Ivo | pdficon
Recenze – Reviews
 111-115Metóda výskumu kompozície prozaického textu v interpretačných konfrontáciách Hajdučeková, Ivica | pdficon
 116-117Panoráma ruského myšlení, kultury a vzdělání Pospíšil, Ivo | pdficon
 118-119Preklad a recepcia na slovensko-talianskej osi Štubňa, Pavol | pdficon
 120-122Interkulturní obraz Indie v slovenské literatuře Zelenka, Miloš | pdficon
 123-125Texty a interpretácie poézie "červeného obdobia" Žemberová, Viera | pdficon
 126-128Ve světě ekfráze : cesta k syntéze a aplikaci Pospíšil, Ivo | pdficon
 129-130Potopené duše Hrancová, Hana | pdficon
 131-132Nad dvěma knihami Jany Juhásové Pospíšil, Ivo | pdficon
Glosy a zprávy – Glosses and reports
 133-134Brněnské kolokvium o Dostojevském Pospíšil, Ivo | pdficon
 135-136Plovdivská slavistika v minulém roce oslavila kulaté jubileum (Paisijova čtení 2018) Pospíšil, Ivo | pdficon
 137-138Dialog kultur podesáté Sommer, Jaroslav | pdficon
 139-140Slavistické stretnutie na Novom Zélande Bujnáková, Jana | pdficon
 141-142Výzvy současnosti : o české a slovenské literatuře 2000–2017 Pospíšil, Ivo | pdficon
 143-144Slovensko v Československu : otázky sto rokov po vzniku spoločného štátu Hrancová, Hana | pdficon