Redakce

Šéfredaktor: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (Masarykova univerzita, Brno, Česká republika)

Výkonná redaktorka: doc. PhDr. PaedDr. Anna Zelenková, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno, Česká republika)

Tajemník redakce: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (Masarykova univerita, Brno, Česká republika)

Redakční rada:

Grzegorz Gazda (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polsko)
Péter Hajdú (Debreceni Egyetem / Univerzita Debrecen, Debrecen, Maďarsko)
Marko Juvan (Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovinsko)
Giuseppe Maiello (Università degli studi di Napoli ”L’Orientale”, Napoli, Itálie)
Roman Mnich
 (Universytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce, Polsko)
Zdeněk Pechal
 (Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika)
Ivo Pospíšil – předseda (Masarykova univerzita, Brno, Česká republika)
Oldřich Richterek (Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika)
Miloš Zelenka (Jihočeská univerzita, České Budějovice, Česká republika)
Viera Žemberová 
(Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, Slovensko)

Kontaktní adresa

SLAVICA LITTERARIA
Ústav slavistiky
Filozofická fakulta MU
Arna Nováka 1
602 00 Brno

E-mail (včetně zasílání příspěvků): slavica.litteraria@phil.muni.cz

Ivo Pospíšil, šéfredaktor
E-mail: ivo.pospisil@phil.muni.cz

Anna Zelenková, výkonná redaktorka
E-mail: 17611@mail.muni.cz

Michal Przybylski, tajemník redakce
E-mail: michalp@ phil.muni.cz