Aktuální číslo

2 / 2016 (volume 19)

 

  9-10 Slovanský svět a slavistika v převratné době: několik úvodních reflexí Pospíšil, Ivo | pdficon
Slovanská filologie a areálová slavistika I. (Metodologický stav a oborové perspektivy) – Slavonic Philology and Area Studies I. (The Methodological Condition and Prospects of the Field)
  13-32 Slovanský svět existuje: rozpad, negace, revival aneb hledání slovanské identity Pospíšil, Ivo | pdficon
  33-41 Развој славистике у 21. веку – изазови и перспективе Suvajdžić, Boško | pdficon
  43-48 Литературоведческaя славистикa и "культурологический перевopoт" или Чтo произошло? Bunjak, Petr | pdficon
  49-56 Славяне как объект научных исследований и университетской дидактики Suchanek, Lucjan | pdficon
  57-77 Mnohohlasí v současné teorii literatury ve středoevropském prostoru : (poznámky k tématu na příkladu jednoho individuálního příběhu) Pavera, Libor | pdficon
  79-90 Историографический акцент русской литературы Červyns'ka, Ol'ha V'jačeslavìvna | pdficon
  91-98 Новый мировой порядок и современная славистика Fedosov, Oleg | pdficon
  99-119 Инoй взгляд на историю словенского литературнoгo языка Jesenšek, Marko; Есеншек, Марко | pdficon
  121-133 Bádání o českých menšinách na Balkáně – staronové téma české slavistiky Štěpánek, Václav | pdficon
Slovanská filologie a areálová slavistika II. (Projekty, instituce a periodika v minulém i současném slavistickém výzkumu) – Slavonic Philology and Area Studies II. (The past and present of contemporary Slavonic research: projects, institutions and periodicals)
  137-143 К изданиям "чехословацкого" Якобсона : (о судьбах текстов "чешской" и "американской" публикаций Мудрость древних чехов) Hermann, Tomáš; Zelenka, Miloš | pdficon
  145-153 Славянская филология в Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевскогo Rylov, Stanislav | pdficon
  155-166 Historická slavistika na stránkách sta ročníků Slovanského přehledu : tradice – současnost – perspektivy Vlček, Radomír | pdficon
  167-172 Serbski kulturny leksikon – nowa pomocka w slawistiskim slědźenju Šěn, Franc | pdficon
  173-182 Osudy slavistiky na Univerzitě "L'Orientale" v Neapoli (1989–2015) Maiello, Giuseppe | pdficon
  183-188 K významu akademického časopisu Československá rusistika v dějinách české rusistiky Bubeníková, Miluša | pdficon
  189-196 Zapojení doktorských studentů do výzkumných projektů : (zkušenosti se specifickým výzkumem) Šaur, Josef | pdficon
  197-204 Tradice oboru nás zavazují i inspirují : (historie a současnost didaktiky ruského jazyka na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze) Hříbková, Radka; Žofková, Hana | pdficon
Jubilea a nekrology – Anniversaries and obituaries
  205-206 Literárna história jubiluje s Evou Fordinálovou Žemberová, Viera | pdficon
  207-213 Odešla významná osobnost českého národního života Pospíšil, Ivo | pdficon
Recenze – Reviews
  215-216 Podnětná kniha ze Slovenska Pospíšil, Ivo | pdficon
  217-218 Jakobson's outstanding of his contribution to the history Czechoslovak cultural studies and research Paliga, Sorin | pdficon
  219-220 Histoire de Hongrie dans les relations historiques et culturelles Boisserie, Etienne | pdficon
  221-222 Ad vocem: Štefan Krčméry Pokorný, Milan | pdficon
  223-225 Chvála klasické komparatistiky a jejích přesahů Pospíšil, Ivo | pdficon
  226-231 Tri sondy z minulosti do prítomnosti Žemberová, Viera | pdficon
  232-235 Dvakrát o Karlu Čapkovi Mikulášek, Alexej | pdficon
Zprávy a glosy – Reports and glosses
  236-237 Minulost a budoucnost česko-slovenské komparatistiky Zelenka, Miloš | pdficon
  238-239 Blaže Koneski u nás Dorovská, Dagmar | pdficon