Distribuce

Tištěnou verzi časopisu Slavica litteraria je možné objednat/zakoupit:

Distributor pro ČR

Knihkupectví Hana Smílková
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Veveří 26
602 00 Brno

Tel. +420 5 4949 8734
E-mail: knihysmilkova@atlas.cz

http://www.knihysmilkova.cz

 

Kontakt pro mezinárodní výměnu publikací:

Mezinárodní výměna publikací
Ústřední knihovna
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1
602 00 Brno

E-mail: exchange@phil.muni.cz

Elektronická verze Slavica litteraria je dostupná v Digitální knihovně FF MU: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/102863