Ediční pravidla

Profil časopisu

Studia paedagogica jsou odborným časopisem vydávaným Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity. Časopis vychází od roku 1996, jeho tradice je však mnohem starší, neboť navazuje na pedagogicko–psychologickou řadu Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity vydávanou v letech  1966 – 1995. Redakce časopisu sídlí na Ústavu pedagogických věd FF MU.

Studia paedagogica přinášejí původní příspěvky týkající se vzdělávání, výchovy a učení ve všech sférách života společnosti. Jde o stati teoretického, ale především empirického charakteru – cílem časopisu je publikovat výsledky výzkumů realizovaných na českých i zahraničních vědeckých pracovištích. Charakteristickým rysem časopisu je interdisciplinární otevřenost – usiluje o postižení aktuálních témat pedagogického výzkumu, nabízí však prostor rovněž studiím zakotveným v jiných sociálních vědách. Časopis vychází dvakrát ročně, jedno číslo je vždy monotematicky zaměřeno.

Veškeré články v časopise Studia paedagogica jsou volně přístupné s výjimkou aktuálního čísla. Až do vydání dalšího čísla jsou v aktuálním, posledním čísle volně přístupné jen texty v rubrikách Rozhovor, Recenze a Zprávy.

Časopis Studia paedagogica je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (Rada pro výzkum, vývoj a inovace) a do mezinárodních vědeckých databází EBSCO a Ulrich's Periodicals Directory.

 

Redakční rada

prof. PhDr. Milan Pol, CSc., Masarykova univerzita (předseda redakční rady)
prof. Dr. Gunnar Berg, Středošvédská univerzita, Švédsko
prof. Dr. Michael Bottery, Univerzita v Hullu, Velká Británie
prof. PhDr. Peter Gavora, CSc., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc., Masarykova univerzita
doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.,  Univerzita Karlova v Praze
prof. Dr. Paul Mahieu, Univerzita v Antverpách, Belgie
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., Masarykova univerzita
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., Univerzita Karlova v Hradci Králové
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D., Masarykova univerzita
prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr., Masarykova univerzita
prof. Dr. Michael Schratz, Univerzita v Innsbrucku, Rakousko
doc. Dr. Anita Trnavčevič, Primorská univerzita, Slovinsko
doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., Masarykova univerzita
prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc., Univerzita Karlova v Praze

 

Pravidla sekcí

Stati

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Rozhovor

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Začínající výzkumníci

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Studentské práce

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Recenze

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Zprávy

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Poděkování recenzentům

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Editorial

Nezaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Zprávy a diskuse

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Studies

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Emerging Researchers

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Reviews

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Interview

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Medailon

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Research Memorandum

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované
 

Recenzní řízení

Každá stať je posuzována dvěma nezávislými recenzenty. O výsledku recenzního řízení je autor vyrozuměn nejpozději do dvou měsíců od uzávěrky čísla. Po dobu recenzování stati nesmí autor nabídnout rukopis jinému časopisu. Skutečnost, že byl text již někde publikován může být důvodem k jeho vyřazení.

 

Frekvence publikování

Časopis vychází čtyřikrát ročně. V prvním čísle roku jsou publikovány příspěvky nevztahující se k jedinému zastřešujícímu tématu, druhé a třetí číslo je monotematicky zaměřeno a čtvrté číslo je vydáváno v anglickém jazyce.

 

Pravidla otevřeného přístupu

Tento časopis poskytuje okamžitý otevřený přístup ke svému obsahu na principu, podle kterého volné zpřístupnění výsledků výzkumu podporuje větší celosvětovou výměnu poznatků.

 

Distribuce časopisu a předplatné

Aktuální i starší čísla lze objednat:

  • v internetovém Obchodním centru Masarykovy univerzity
  • v kamenném knihkupectví: Knihkupectví Hana Smilková, Filozofická fakulta MU, A. Nováka 1, 602 00 Brno. Tel.: 541 121 468. E-mail: knihysmilkova@atlas.cz

 

Předplatné časopisu

Svým čtenářům nabízíme roční předplatné za cenu 400,- Kč. Poštovné a balné po ČR činí 60,- Kč. Je možné zakoupit i jednotlivá čísla časopisu.

První číslo vyjde v dubnu, monotematicky zaměřené dvojčíslo v srpnu a anglické číslo v prosinci.

 

Objednávka předplatného
Předplatné časopisu lze objednat e-mailem na adrese studiapaedagogica@phil.muni.cz nebo na webových stránkách Obchodního centra Masarykovy univerzity (http://is.muni.cz/obchod/fakulta/phil/).

 

RSS feed

Aktuální výtisk