Výkonná redakce

Výkonná redakce

  1. Mgr. Roman Švaříček, Ph.D., Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Česká republika
  2. doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D., Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
  3. Mgr. Zuzana Šalamounová, Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Česká republika
  4. Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D., Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita