Příspěvky

Online příspěvky

Máte již uživatelské jméno/heslo pro Studia paedagogica?
Jít na přihlášení

Potřebujete uživatelské jméno/heslo?
Jít na registraci

Registrace a přihlášení je zapotřebí pro online zasílání příspěvků a kontrolu jejich aktuálního stavu.

 

Pokyny autorům

Přijímáme empirické a teoretické studie o obvyklém rozsahu 22 000 – 40 000 znaků, recenze, recenzní statě a zprávy. Přijímáme rovněž studentské práce o rozsahu 15 000 – 25 000 znaků.

Akceptujeme rukopisy v češtině, slovenštině nebo angličtině.

 

Následující požadavky jsou pro autory závazné.

 

Požadavky k textu

 • Formát zaslaného souboru: *.doc, *.docx nebo *. rtf
 • Řádkování: 1,5
 • Font: Times New Roman.
 • Kapitoly nečíslujte.
 • Tabulky a grafy řádně očíslujte nad uvedené schéma. Pokud text obsahuje statistické tabulky a grafy, přiložte je k textu ve formátu Excel s příslušnou datovou tabulkou.
 • Na konec textu připojte krátkou informaci o autorovi (autorech) příspěvku. Ve dvou až třech větách popište obor zájmu či výuku autora/ů. Připojte kontaktní e-mail.
 • Rukopis musí obsahovat název statě, abstrakt v češtině a angličtině a klíčová slova (tři až pět) v češtině a angličtině.

 

Požadavky na úpravu bibliografie

Úprava bibliografických záznamů dle normy APA (Publication Manual of the American Psychological Association, 6th edition, 2009, http://www.apastyle.org/).

 

Rukopisy zasílejte

Elektronicky na adresu studiapaedagogica@phil.muni.cz

 

Zaškrtávací seznam pro přípravu příspěvku

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.

 1. Příspěvek nebyl dosud publikován ani není v současnosti zaslán do jiného časopisu pro posouzení (nebo bylo podáno vysvětlení v Komentářích pro editora).
 2. Soubor příspěvku je ve formátu Microsoft Word, RTF nebo WordPerfect.
 3. URL odkazy na reference jsou uvedeny všude, kde to bylo možné.
 4. Text má písmo velikost 12; je použita spíše kurzíva než podtržení (kromě url adres);všechny ilustrace tabulky a obrázky jsou umístěny spíše v textu, než na konci.
 5. Text odpovídá stylistickým a bibliografickým požadavkům uvedeným v Pokynech pro autory, které se nachází na stránce O časopisu.
 6. Pokud je příspěvek zasílán do recenzované sekce časopisu, byly dodrženy instrukce pro Zajištění anonymního recenzního řízení.
 

Prohlášení o soukromí

Jména a emailové adresy vložené na této stránce budou použity výhradně pro uvedené účely tohoto časopisu a nebudou zpřístupněny pro jiné účely ani třetí straně.