Lokálnost a globálnost – nové požadavky na efektivitu a zdokonalování práce školy

Tony Townsend

Abstrakt


Úsilí o efektivitu a zdokonalování práce školy mělo na školské reformy v uplynulých třiceti letech velký vliv. Byl to vliv přínosný, neboť ukázalo, že kromě rodinného zázemí může také škola hrát roli ve prospěch žákovského výkonu, ale i vliv kontroverzní, neboť v některých státech bylo koncem osmdesátých a počátkem devadesátých let vykládáno tak, že nikdo kromě školy tuto roli nehraje. Podíváme-li se ovšem na efektivitu školy z dlouhodobého a obecnějšího hlediska dějin vzdělávání, můžeme sledovat, jakou úlohu hrála v proměnách našeho chápání vzdělávání. V průběhu dějin došlo ke čtyřem zásadním posunům v chápání smyslu vzdělávání. Vše začalo silně lokalizovaným školstvím, pro něž bylo charakteristické individuální myšlení a konání a v jehož rámci se dostalo vzdělání jen lidem, kteří si jej mohli dovolit. Historie pokračovala myšlením lokálním, státním a mezinárodním, ovšem nadále při lokálním konání. Zdá se, že tyto změny přinášely i zdokonalení ve věci žákovského výkonu. Nyní však nastává čas pro nový přístup, který označujeme jako lokální i globální myšlení i konání. Tento příspěvek je zamyšlením nad tím, co tato situace znamená pro výzkum efektivity a zdokonalování práce školy. Navrhuji v něm budoucí zaměření tohoto výzkumu, aby si i nadále udržel významné místo v procesu pedagogických změn.


Klíčová slova


efektivita škol; zdokonalování práce škol; vedení; vzdělávací reforma

Celý článek:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ALEXANDER, K. L., ENTWISLE, D. R., OLSON, L. S. Lasting consequences of the summer learning gap. American Sociological Review, 2007, roč. 72, č. 4, s. 167–180. ISSN 0003-1224.

ALEXANDER, K. L., ENTWISLE, D. R., OLSON, L. S. Schools, Achievement and Inequality: A Seasonal Perspective. Educational Evaluation and Policy Analysis, 2001, roč. 23, č. 2, s. 171–191. ISSN 0162-3737.

BEARE, H. Enterprise: The New Metaphor for Schooling in a Post-Industrial Society. In TOWNSEND, T. (Ed.). The Primary School in Changing Times: The Australian Experience. London, New York: Routledge, 2007. ISBN 978-0-415-14656-2.

BISSCHOF, T., RHODES, C., DAY, C. Good Schools for Some But Why Not Better Schools for All? Sub-Saharan Africa in Transition. In DAY, C. (Ed.). International Handbook on Teacher Education. Springer, (v tisku).

CALDWELL, B. Decentralising the Management of Australia‘s Schools. Melbourne: National Industry Education Foundation, 1993. ISBN 0-646-14669-6.

CALDWELL, B. The Victorian State School System. Part of a radio interview with Jane Figgis on Education Report. Radio National, 27. března 1996.

CLINCH, R. Secret Kids’ Business. Melbourne: Hawker–Brownlow, 2001.

CREEMERS, B., KYRIAKIDES, L. Using Educational Effectiveness Research to Improve the Quality of Teaching Practice. In DAY, C. (Ed.). International Handbook on Teacher Education. Springer. (v tisku).

DRUCKER, P. F. The ecological vision: reflections on the American condition. New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers, 1993. ISBN 0-765-80725-4.

EDMONDS, R. A. Discussion of the Literature and Issues Related to Effective Schooling. A paper presented to National Conference on Urban Education. CEMREL, St. Louis, USA, 12. června 1978.

HANDY, C. The Age of Paradox. Boston: Harvard Business School Press, 1994. ISBN 0-87584-425-1.

MINZEY, J. D. Community Education and Community Schools. Frankston: State College of Victoria, 1981.

National Commission on Excellence in Education. A Nation At Risk: the Imperative for Educational Reform. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1983.

PHILLIPS, W. The „S“ Curve. 2008 [online]. [cit. 2010-10-24]. Dostupné z: < http://www.qm2.org/mbriefs/scurve.html >.

PISA 2006. Science Competencies for Tomorrow´s World. Paris: OECD, 2006.

RAMPEY, B. D., DIONON, G. S., DONAHUE, P. L. NAEP 2008 Trends in Academic Progress (NCES 2009–479). Washington, D.C.: National Center for Education Statistics, Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education, 2009.

REYNOLDS, D. The Effective School. A revised version of an Inaugural Lecture. University of Newcastle upon Tyne, říjen 1994.

REYNOLDS, D., TEDLIE, C. Reflections on the critics, and beyond them. School Effecti-veness and School Improvement, 2001, roč. 12, č. 1, s. 99–113. ISSN 0924-3453.

ROGERS, E. M. Diffusion of Innovations. New York: The Free Press, 1962. ISBN 0-029-2665-05.

SLEE, R., WEINER, G. Education reform and reconstruction as a challenge to research genres: Reconsidering school effectiveness research and inclusive schooling. School Effectiveness and School Improvement, 2001, roč. 12, č. 1, s. 83–98. ISSN 0924-3453.

STRINGFIELD, S. Smíšené výzkumné metody [online]. Zpráva pro: TOWNSEND, T. 19. ledna 2010 [cit. 2010-10-24]. Osobní komunikace.

TEDDLIE, C., REYNOLDS, D. Countering the critics: Responses to recent criticisms of school effectiveness research. School Effectiveness and School Improvement, 2001, roč. 12, č. 1, s. 41–82. ISSN 0924-3453.

THRUPP, M. Sociological and political concerns about school effectiveness research: Time for a new research agenda. School Effectiveness and School Improvement, 2001, roč. 12, č. 1, s. 7–40. ISSN 0924-3453.

TOFFLER, A. Future Shock. London: Pan, 1971. ISBN 0-8488-0645-X.

TOWNSEND, T. (Eds.) The International Handbook of School Effectiveness and School Improvement. New York: Springer, 2007. ISBN 978-1-4020-4805-0.

TOWNSEND, T. (Eds.) The Primary School in Changing Times: The Australian Experience. London, New York: Routledge, 1998. ISBN 0-415-14655-9.

TOWNSEND, T. Thinking and Acting both Locally and Globally: From Sustainability to Regenerative Leadership. A keynote presentation to the International Congress for School Effectiveness and Improvement Annual Conference, Kuala Lumpur, Malaysia, 4. ledna 2010.

TOWNSEND, T. Third millennium leaders: Thinking and acting both locally and globally. Leadership and Policy in Schools, 2009, roč. 8, č. 4, s. 355–379. ISSN 1570-0763.

TOWNSEND, T., CLARKE, P., AINSCOW, M. Third Millennium Schools: prospects and problems for school effectiveness and school improvement. In TOWNSEND, T., CLARKE, P., AINSCOW, M. (Eds.). Third Millennium Schools: A World of Difference in Effectiveness and Improvement. Lisse: Swets and Zeitlinger, 1999, s. 353–366. ISBN 90-2651-541-3.
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Theo van Dellen, Eve Eisenschmidt, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)