Effects of Intergenerational Learning in a Small Manufacturing Company

Eva Nováčková

Abstrakt


This paper deals with the effects of intergenerational learning and forms part of an empirical study of intergenerational learning in the workplace that was conducted in a small manufacturing company. The main objective of the study is to answer the following question: What are the effects of intergenerational learning in the workplace? In order to investigate the issue as thoroughly as possible, the entire research survey was designed as a case study, applying both qualitative and quantitative data collection methods. Answers to the main research question of this paper were obtained by conducting fourteen individual semi-structured interviews that enabled us to identify the effects of intergenerational learning, ranging from positive to negative.

Klíčová slova


intergenerational learning; workplace; intergenerational learning in the workplace; effects of intergenerational learning

Celý článek:

PDF (English)


 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Theo van Dellen, Eve Eisenschmidt, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)