Sociální a personální kontext interkulturního učení žáků středních škol

Jakub Hladík, Nikol Ingrová, Nikola Sobková

Abstrakt


Studie je zaměřena na výzkum sociálního a personálního kontextu interkulturního učení žáků středních škol. V 1. výzkumné studii jsme se zaměřili na identifikaci potenciálních činitelů ovlivňující interkulturní učení. Ve 2. výzkumné studii jsme identifikovali pět faktorů sociálního kontextu interkulturního učení: Škola, Rodina, Vrstevníci, Média, Referenční skupina a jeden faktor personálního kontextu: Motivace-zkušenost. Jako nejvýznamnější faktory interkulturního učení žáků středních škol se dle jejich hodnocení ukazují Motivace-zkušenost a Média. Z výsledků lze předpokládat interakční účinek faktorů Vrstevníci, Škola, Rodina a Referenční skupina na interkulturní učení žáků. Média působí více nezávisle na ostatních faktorech sociálního kontextu. Vztah sociálního a personálního kontextu existuje ve dvou variantách: kongruence a inkongruence.

Klíčová slova


interkulturní učení; interkulturní kompetence; žáci středních škol

https://doi.org/10.5817/SP2018-3-5

Celý článek:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Allan, M. (2003). Frontier crossings: Cultural dissonance, intercultural learning and the multicultural personality. Journal of Research in International Education, 2(1), 83–110. | DOI 10.1177/1475240903021005

Bartel-Radic, A. (2006). Intercultural learning in global teams. Management International Review, 46(6), 647–678. | DOI 10.1007/s11575-006-0121-7

Bennett, M. J. (1993). Towardeth norelativism: A developmental model of intercultural sensitivity. In R. M. Paige (Ed.), Education for the intercultural experience (s. 21–27). Yarmouth, ME: Intercultural Press.

Bennett, M. J. (2004). Becoming interculturally competent. In J. S. Wurzel (Ed.), Toward multiculturalism: A reader in multicultural education (s. 62–77). Newton, MA: Intercultural Resource Corporation.

Bennett, M. J. (2009). Defining, measuring, and facilitating intercultural learning: A conceptual introduction to the intercultural education double supplement. Intercultural Education, 20(4), 1–13. | DOI 10.1080/14675980903370763

Busse, V., & Krause, U. M. (2016). Instructional methods and languages in class: A comparison of two teaching approaches and two teaching languages in the field of intercultural learning. Learning and Instruction, 42, 83–94. | DOI 10.1016/j.learninstruc.2016.01.006

Byram, M. (1997). Teaching and assessing intercultural communicative competence. Clevedon: Multilingual Matters.

Deardorff, D. K. (2004). Identification and assessment of intercultural competence as a student out come of internationalization at institutions of higher education in the United States. Dissertation. Raleigh, NC: North Carolina State University.

Deardorff, D. K. (Ed.) (2009). The SAGE Handbook of intercultural competence. Thousand Oaks, CA: Sage Publication.

Gamst, G., Dana, R. H., Der-Karabetian, A., & Aragon, M. (2004). Cultural competency revised: The California brief multicultural competence scale. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 37(3), 163–183.

Hayduk, L., Cummings, G., Boadu, K., Pazderka-Robinson, H., & Boulianne, S. (2007). Testing! testing! one, two, three–Testing the theory in structural equation models!. Personality and Individual Differences, 42(5), 841–850. | DOI 10.1016/j.paid.2006.10.001

Haynes, N. M., Emmons, C., & Ben-Avie, M. (1997). School climate as a factor in student adjustment and achievement. Journal of Educational and Psychological Consultation, 8(3), 321–329. | DOI 10.1207/s1532768xjepc0803_4

Hladík, J. (2014). Design and development of a multicultural competence scale in helpingprofession students. Asian Social Science, 10(9), 162–170. | DOI 10.5539/ass.v10n9p162

Hladík, J. (2016). Assessing multicultural competence of helping-profession students. Multicultural Perspectives, 18(1), 42–47. | DOI 10.1080/15210960.2016.1125743

Hladík, J., & Jadama, L. M. (2016). Multicultural competence of helping profession students: Cross-cultural comparis on between Europe and Africa. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 217, 669–678.

Hladík, J., & Pagáčová, V. (2013). Komparace hodnocení významu interkulturních subkompetencí učiteli a žáky na ZŠ. Pedagogika, 63(1), 25–40.

Cheng, D. X., & Zhao, C. M. (2006). Cultivating multicultural competence through active participation. NASPA Journal, 43(4), 13–38.

Jin, L., & Cortazzi, M. (2013). Introduction: research and levels of intercultural learning. In L. Jin & M. Cortazzi (Eds.), Researching intercultural learning: Investigations in language and education (s. 1–17). New York: Palgrave Macmillan.

Kennedy, D., Hyland, A., & Ryan, N. (2009). Learning outcomes and competencies. In D. Kennedy, A. Hyland, N. Ryan, V. Gehmlich, & A. Balissa (Eds.), Using learning outcomes: Best of the Bologna Handbook, vol. 33 (59–76). Berlin: Raabe.

Kuperminc, G. P., Leadbeater, B. J., & Blatt, S. J. (2001). School social climate and individual differences in vulnerability to psychopathology among middle school students. Journal of School Psychology, 39(2), 141–159. | DOI 10.1016/S0022-4405(01)00059-0

Medina-Lopez-Portillo, A. (2004). Intercultural learning assessment: The link between program duration and the development of intercultural sensitivity. Frontiers: The Interdisciplinary Journal of Study Abroad, 10, 179–199.

Otten, M. (2003). Intercultural learning and diversity in higher education. Journal of Studies in International Education, 7(1), 12–26. | DOI 10.1177/1028315302250177

Ponterotto, J. G., Gretchen, D., Utsey, S. O., Rieger, B. P., & Austin, R. (2002). A revision of the multicultural counseling awareness scale. Journal of Multicultural Counseling and Development, 30(3), 153–180. | DOI 10.1002/j.2161-1912.2002.tb00489.x

Pope-Davis, D. B., Coleman, H. L., Liu, W. M., & Toporek, R. L. (2003). Handbook of multicultural competencies in counseling and psychology. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Pope, R. L., & Reynolds, A. L. (1997). Student affairs core competencies: Integrating multicultural awareness, knowledge, and skills. Journal of College Student Development, 38(3), 266–277.

Pope, R. L., Reynolds, A. L., & Mueller, J. A. (2004). Multicultural competence in student affairs. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Theo van Dellen, Eve Eisenschmidt, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Paul Mahieu, Jan Mareš, Jiří Mareš, Patricie Mertová, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)