Příklad dobré projektové praxe ze vzdělávání kariérových poradců

Lenka Hloušková, Elena Fernández-Rey, Cristina Ceinos Sanz, Miguel A. Nogueira Pérez, Rebeca García-Murias, Małgorzata Gościniak, Lenka Navrátilová

Abstrakt


-

https://doi.org/10.5817/SP2018-3-9

Celý článek:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Euroguidance. (2018). In Euroguidance network. Dostupné z https://www.euroguidance.eu/about-us

Hiebert, B. (2009). Raising the profile of career guidance: educational and vocational guidance practitioner. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 9(1), 3–14. | DOI 10.1007/s10775-008-9152-x

Kreutzer, F., & Iuga, E. (Eds.). (2015). A European career guidance concept for international youth mobility. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag.

OECD. (2004). Career guidance: A handbook for policy makers. Paris: OECD Publications. Dostupné z http://www.oecd.org/dataoecd/53/53/34060761.pdf

MPSV ČR (Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky). (2018). Služba EURES v zemích Evropské unie (EU), Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Švýcarska. Dostupné z https://portal.mpsv.cz/eures/sit

Šmídová, M. (2015). Internacionalizace vysokého školství: Zahraniční mobilita studentů v ČR z pohledu výzkumu Eurostudent IV. Orbis Scholae, 9(1), 29–54. | DOI 10.14712/23363177.2015.71

Úřad práce ČR. (2016). Zpráva o činnosti Úřadu práce České republiky za rok 2015. Praha: Generální ředitelství ÚP ČR. Dostupné z https://portal.mpsv.cz/upcr/oup/zprocin/zprava_o_cinnosti_up_cr_za_rok_2015.pdf

Úřad práce ČR. (2017). Zpráva o činnosti Úřadu práce České republiky za rok 2016. Praha: Generální ředitelství ÚP ČR. Dostupné z https://portal.mpsv.cz/upcr/oup/zprocin/zprava_o_cinnosti_up_cr_za_rok_2016.pdf

Úřad práce ČR. (2018). Zpráva o činnosti Úřadu práce České republiky za rok 2017. Praha: Generální ředitelství ÚP ČR. Dostupné z https://portal.mpsv.cz/upcr/oup/zprocin/zprava_o_cinnosti_up_cr_za_rok_2017.pdf
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Theo van Dellen, Eve Eisenschmidt, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Paul Mahieu, Jan Mareš, Jiří Mareš, Patricie Mertová, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)