Adaptace škály managementu chování a výuky na české podmínky

Kateřina Vlčková, Petr Květon, Stanislav Ježek, Jan Mareš, Kateřina Lojdová

Abstrakt


Management třídy lze nahlížet jako systém strategií, které používá učitel s cílem ovlivnit sociální prostředí třídy tak, aby byly posíleny učební podmínky. Efektivní management třídy vede k lepším vzdělávacím výsledkům žáků a přispívá u učitelů k setrvání v profesi. Rozlišovány bývají dvě oblasti managementu třídy: (a) management chování, který se týká jak prevence nevhodného chování stanovením pravidel apod., tak reakcí na nevhodné chování; (b) management výuky, který je zaměřen na plánování hodin, stanovování výukových cílů, používání výukových metod či podporu samostatné práce žáků. Tyto dvě oblasti managementu třídy lze měřit dvanáctipoložkovou Škálou managementu chování a výuky (Behavior and Instructional Management Scale – BIMS) (Martin & Sass, 2010), jejíž adaptaci do českého prostředí popisuje prezentovaná studie. Rozšířená sada 24 položek BIMS (publikovaná autory BIMS jako základ pro tvorbu dotazníku) byla administrována 123 učitelům z druhého stupně základního vzdělávání v Brně a okolí. Na dvanácti položkách vybraných pro finální verzi původní anglické verze BIMS byla provedena konfirmační faktorová analýza, přičemž dvoufaktorový model managementu chování a výuky odpovídal datům přibližně stejně jako u autorů originální metody. Na rozšířené sadě položek byla provedena explorační faktorová analýza a navržena modifikovaná sada dvanácti položek vhodnějších pro české prostředí. Pro obě verze byla z jištěna vnitřní konzistence na přijatelné úrovni. Originální verzi BIMS lze doporučit pro výzkumné použití v případech, kdy je cílem mezinárodní srovnávání. Námi navržená modifikovaná verze vyžaduje následné potvrzení v navazujících studiích, což je v příspěvku dále diskutováno, včetně možných aplikací pro výzkum.

Klíčová slova


management třídy; management chování; management výuky; Škála managementu chování a výuky (Behavior and Instructional Management Scale); učitelé; nižší sekundární vzdělávání; adaptace dotazníku

https://doi.org/10.5817/SP2019-1-6

Celý článek:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Asparouhov, T., & Muthén, B. (2009). Exploratory structural equation modeling. Structural Equation Modeling, 16, 397–438. | DOI 10.1080/10705510903008204

Ayers, W. (2004). Teaching the personal and the political. New York: Teachers College Press.

Baldwin, B., & Martin, N. K. (1994, April). Using factor analysis to establish construct validity of an Inventory of Classroom Management Style. Paper presented at the meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA.

Bromfield, C. (2006). PGCE secondary trainee teachers and effective behaviour management: An evaluation and commentary. Support for Learning, 21(4), 188–193. | DOI 10.1111/j.1467-9604.2006.00430.x

Brophy, J. (2006). History of research on classroom management. In C. M. Evertson & C. S. Weinstein (Eds.), Handbook of classroom management (s. 17–43). Mahwah: Lawrence Erlbaum.

Brophy, J., & McCaslin, M. (1992). Teachers' reports of how they perceive and cope with problem students. The Elementary School Journal, 93(1), 3–66. | DOI 10.1086/461712

Canter, L., & Canter, M. (1992). Lee Canter's assertive discipline: A positive behavior management for today's classroom. Santa Monica: Canter and Associates.

De la Torre Cruz, M. J., & Casanova Arias, P. F. (2007). Comparative analysis of expectancies of efficacy in in-service and prospective teachers. Teaching and Teacher Education, 23(5), 641–652. | DOI 10.1016/j.tate.2007.02.005

Dickson, M., Riddlebarger, J., Stringer, P., Tennant, L., & Kennetz, K. (2014). Challenges faced by Emirati novice teachers. Near and Middle Eastern Journal of Research in Education, 4, 1–10.

EFPA. (2013). EFPA review model for the description and evaluation of psychological and educational tests: Test review form and notes for reviewers, version 4.2.6. Retrieved from www.efpa.eu/download/650d0d4ecd407a51139ca44ee704fda4

Emmer, E. T., & Hickman, J. (1991). Teacher efficacy in classroom management and discipline. Educational and Psychological Measurement, 51(3), 755–765. | DOI 10.1177/0013164491513027

Emmer, E. T., & Sabornie, E. J. (Eds.). (2014). Handbook of classroom management. London: Routledge.

Evertson, C. M., & Weinstein, C. S. (Eds.). (2006). Handbook of classroom management: Research, practice, and contemporary issues. Mahwah: Lawrence Erlbaum.

Ginott, H. G. (1972). Teacher & child: A book for parents and teachers. New York: Avon Books.

Glickman, C. D., & Tamashiro, R. T. (1980). Clarifying teachers' beliefs about discipline. Educational Leadership, 37(6), 459–464.

Hambleton, R. K., Merenda, P. F., & Spielberger, C. D. (2005). Adapting educational and psychological tests for cross-cultural assessment. Mahwah: Lawrence Erlbaum.

Charvát, M. (2014). O sdílení zkušeností s měřením v kontextu výzkumném i psychodiagnostickém. Testfórum, (3), 16–21. | DOI 10.5817/TF2014-3-18

Christofferson, M., Sullivan, A., & Bradley, E. (2015). Preservice teachers' classroom management training: A survey of self-reported training experiences, content coverage, and preparedness. Psychology in the Schools, 52(3), 248–264. | DOI 10.1002/pits.21819

International Test Commission. (2017). The ITC guidelines for translating and adapting tests (2nd ed.). Retrieved from https://www.intestcom.org/files/guideline_test_adaptation_2ed.pdf

Jackson, C., Simoncini, K., & Davidson, M. (2013). Classroom profiling training: Increasing pre-service teachers' confidence and knowledge of classroom management skills. Australian Journal of Teacher Education, 38(8), 30–46. | DOI 10.14221/ajte.2013v38n8.2

Jorgensen, T. D., Pornprasertmanit, S., Schoemann, A. M., & Rosseel, Y. (2018). semTools: Useful tools for structural equation modeling. R package version 0.5-0. Retrieved from https://CRAN.R-project.org/package=semTools

Korpershoek, H., Harms, T., de Boer, H., van Kuijk, M., & Doolaard, S. (2016). A meta-analysis of the effects of classroom management strategies and classroom management programs on students' academic, behavioral, emotional, and motivational outcomes. Review of Educational Research, 86(3), 643–680. | DOI 10.3102/0034654315626799

Kounin, J. S. (1970). Discipline and group management in the classrooms. New York: Holt, Rinehart & Winston.

Landrum, T. J., & Kauffman, J. M. (2006). Behavioral approaches to classroom management. In C. M. Evertson & C. S. Weinstein (Eds.), Handbook of classroom management: Research, practice, and contemporary issues (s. 47–71). Mahwah: Lawrence Erlbaum.

Li, C. (2016). Confirmatory factor analysis with ordinal data: Comparing robust maximum likelihood and diagonally weighted least squares. Behavior Research Methods, 48(3), 936–949. | DOI 10.3758/s13428-015-0619-7

Martin, N. K., & Sass, D. A. (2010). Construct validation of the Behavior and Instructional Management Scale. Teaching and Teacher Education, 26(5), 1124–1135. | DOI 10.1016/j.tate.2009.12.001

Martin, N. K., Yin, Z., & Baldwin, B. (1998). Construct Validation of the Attitudes and Beliefs on Classroom Control Inventory. Journal of Classroom Interaction, 33(2), 6–15.

Martin, N. K., Yin, Z., & Mayall, H. (2007). The Attitudes & Beliefs on Classroom Control Inventory – revised and revisited: A continuation of construct validation. Journal of Classroom Interaction, 42(2), 11–20.

McDonald, R. P. (1999). Test theory: A unified treatment. Mahwah: Lawrence Erlbaum.

Mitchell, M., Bradshaw, C., & Knoff, H. (2013). Examining classroom influences on student perceptions of school climate. Journal of School Psychology, 51(5), 599–610. | DOI 10.1016/j.jsp.2013.05.005

Paulsel, M. L. (2004). Effective instructional practice. Using behavior alteration techniques to manage student behavior. Communication Teacher, 18(2), 44–48. | DOI 10.1080/1740462042000191900

Píšová, M. (2007). Portfolio v profesní přípravě učitele. Pardubice: Univerzita Pardubice.

R Core Team (2018). R: A language and environment for statistical computing. Vienna: R Foundation for Statistical Computing. Retrieved from https://www.R-project.org/

Reupert, A., & Woodcock, S. (2010). Success and near misses: Pre-service teachers' use, confidence and success in various classroom management strategies. Teaching and Teacher Education, 26(6), 1261–1268. | DOI 10.1016/j.tate.2010.03.003

Revelle, W. (2018). psych: Procedures for personality and psychological research. Evanston: Northwestern University. Retrieved from https://cran.r-project.org/web/packages/psych/index.html

Rosseel, Y. (2012). Lavaan: An R package for structural equation modeling. Journal of Statistical Software, 48(2), 1–36. | DOI 10.18637/jss.v048.i02

Sass, D. A., Lopes, J., Oliveira, C., & Martin, N. K. (2016). An evaluation of the Behavior and Instructional Management Scale's psychometric properties using Portuguese teachers. Teaching and Teacher Education, 55, 279–290. | DOI 10.1016/j.tate.2016.01.020

Smith, T., & Ingersoll, R. (2004). What are the effects of induction and mentoring on beginning teacher turnover? American Educational Research Journal, 41(3), 681–714. | DOI 10.3102/00028312041003681

Stronge, J. H., Ward, T. J., & Grant, L. W. (2011). What makes good teachers good? A crosscase analysis of the connection between teacher effectiveness and student achievement. Journal of Teacher Education, 62(4), 339–355. | DOI 10.1177/0022487111404241

Taylor, J. K., & Dale, I. R. (1971). A survey of teachers in their first year of service. Bristol: University of Bristol, Institute of Education

Trunda, J. (2012). Profesní portfolio učitele. Soubor metod k hodnocení a sebehodnocení. Praha: Národní ústav pro vzdělávání.

Tschannen-Moran, M., & Woolfolk Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17(7), 783–805. | DOI 10.1016/S0742-051X(01)00036-1

Veenman, S. (1984). Perceived problems of beginning teachers. Review of Educational Research, 54(2), 143–178. | DOI 10.3102/00346543054002143

Vlčková, K., Lojdová, K., Lukas, J., Mareš, J., Šalamounová, Z., Kohoutek, T., Bradová, J., & Ježek, S. (2015). Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. Brno: Masarykova univerzita.

Vlčková, K., Lojdová, K., Lukas, J., Mareš, J., Škarková, L., Kohoutek, T., Ježek, S., & Květon, P. (2019, in preparation). Management třídy: Studenti učitelství a jejich provázející učitelé. Brno: Munipress.

Wallace, T., Sung, H., & Williams, J. (2014). The defining features of teacher talk within autonomy-supportive classroom management. Teaching and Teacher Education, 42, 54–64. | DOI 10.1016/j.tate.2014.04.005

Willower, D. J., Eidell, T. L., & Hoy, W. K. (1967). Conceptual framework. The Pennsylvania State University Studies, 26, 3–8.

Wolfgang, C. H., & Glickman, C. D. (1980). Solving discipline problems: Strategies for classroom teachers. Boston: Allyn & Bacon.

Wolfgang, C. H., & Glickman, C. D. (1986). Solving discipline problems: Strategies for classroom teachers (2nd ed.). Boston: Allyn & Bacon.
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Theo van Dellen, Eve Eisenschmidt, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)