Organizační učení v realitě života školy: impulzy, témata, strategie řízení

Martin Sedláček, Milan Pol, Lenka Hloušková, Bohumíra Lazarová, Petr Novotný

Abstrakt


V tomto textu 1 se věnujeme organizačnímu učení ve školách. Vycházíme z empirického materiálu, který jsme získali v roce 2011 ve třech základních školách. Přinášíme charakteristiky zkoumaných škol, věnujeme se impulzům organizačního učení ve školách, tématům tohoto učení, uplatňovaným strategiím řízení organizačního učení a také faktorům, které organizační učení ve školách podporují, případně mu brání. V závěru  vysvětlujeme spojitost kvalitativní fáze výzkumu s další fází, koncipovanou jako kvantitativní.


Klíčová slova


organizační učení; škola; případové studie; dotazníkové šetření

https://doi.org/10.5817/SP2012-2-3

Celý článek:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ARGYRIS, Ch. On organizational learning. Malden: Blackwell Business, 1999. ISBN 0-631-21308-2.

ARGYRIS, Ch., SCHÖN, D. A. Organizational learning II: Theory, method and practice. Reading: Addison Wesley, 1996. ISBN 0-201-62983-6.

BAPUJI, H., CROS AN, M. From Questions to Answers: Reviewing Organizational Learning Research. Management Learning, 2004, roč. 35, č. 4, s. 397–417. ISSN 1350-5076.

GOH, S. C., COUSINS , B., ELLIOTT, C. Organizational Learning Capacity, Evaluative Inquiry and Readiness for Change in Schools: Views and Perceptions of Educators. Journal of Educational Change, 2006, roč. 7, č. 3, s. 289–318. ISSN 1389-2843.

KOENIG, G. L’apprentissage organisationnel: repérage des lieux. Revue française de gestion, 2006, roč. 60, č. 1, s. 293–306. ISSN 0338-4551.

LAZAROVÁ, B., POL , M., HLOUŠKOVÁ, L., NOVOTNÝ, P., SEDLÁČEK, M. Organizační učení v odborných diskurzech. Pedagogická orientace, 2012, roč. 22, č. 2, s. 145–161. ISSN

-4669.

LEITHWOO D, K., JANTZI, D., STEINBACH, R. Leadership and other conditions which foster organizational learning in schools. In LEITHWOOD, K., LOUIS, K. S. (Eds.). Organizational learning in schools. Lisse: Swets & Zeitlinger, 1998, s. 67–92. ISBN 9-026-51539-1.

LEITHWOOD, K., LOUIS, K. S. (Eds.). Organizational learning in schools. Lisse: Swets & Zeitlinger, 1998. ISBN 9-026-51539-1.

MARSICK, V. J., WATKINS , K. E. The Learning Organization: An Integrative Vision for HRD. Human Resource Development Quarterly, 1994, roč. 5, č. 4, s. 353–360. ISSN 1044-8004.

POL , M., HLOUŠKOVÁ, L., LAZAROVÁ, B., NOVOTNÝ, P., SEDLÁČEK, M. Vedení procesů organizačního učení ve škole: první kroky realizace výzkumného projektu. In WERNERO VÁ, J. (Ed.). Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Sborník příspěvků XVIII. celostátní konference ČAPV [CD-RO M]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010, s. 1–6. ISBN 978-80-7372-722-2.

SEDLÁČEK, M. Případová studie. In ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007, s. 96–112. ISBN 978-80-7367-313-0.

SENGE, P. M. Pátá disciplína: teorie a praxe učící se organizace. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-162-1.

SCHRATZ, M., STEINER-LÖFFLER, U. Die lehrende Schule. Innsbruck/Wien: Studien Verlag, 1998. ISBN 3-407-25202-1.

SUN, P. Y. T., SCOTT, J. L. Exploring the divide – organizational learning and learning organization. The Learning Organization, 2003, roč. 10, č. 4, s. 202–215. ISSN 0969-6474.

STAKE, R. E. The Art of Case Study Research. Thousand Oaks: Sage Publications, 1995. ISBN 0-803-95767-X.

ŠEĎOVÁ, K. Analýza kvalitativních dat. In ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007, s. 207–247. ISBN 978-80-7367-313-0.

TASHAKKOR I, A., TEDDLIE, Ch. Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research. Thousand Oaks: Sage Publications, 2003. ISBN 0-761-92073-0.

VERBIEST, E. Collectief leren in scholen. Fontys: Tilburg, 2002.

VERBIEST, E. a kol. Collective Learning in Schools Described: Building Collective Learning Capacity. Příspěvek prezentovaný na konferenci ICSEI 2005. [cit. 2012-06-15]. Dostupné z: < http://hbo-kennisbank.uvt.nl/cgi/fontys/show.cgi?fid=2667 >.

VLČKOVÁ, K. Smíšený výzkum: Jedná se o nové a závažné téma? In JANÍK , T., KN ECHT, P., ŠEBESTOVÁ, S. (Eds.). Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 1–6. ISBN 978-80-210-5774-6.

YIN, R. K. Case study research: design and methods. Thousand Oaks: Sage Publications, 2003. ISBN 0-761-92553-8.
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Theo van Dellen, Eve Eisenschmidt, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)