Analýza komunikace ohniskové skupiny ve výchovném ústavu

Soňa Vávrová, Peter Gavora

Abstrakt


V této studii se zabýváme specifickým aspektem interview s ohniskovou (fokusovou) skupinou – komunikačním chováním. Fokusové interview bylo realizováno s mladistvými žijícími ve výchovném ústavu s cílem identifikovat, jak vnímají vlastní autoregulaci v konfliktních situacích. Byly prozkoumány dva aspekty komunikace: interakční struktury a komunikační funkce. Pokud jde o interakční struktury, pozornost byla věnována zejména komunikaci participant–participant v ohniskové (fokusové) skupině (v protikladu s komunikací moderátor–participant). Bylo z jištěno 77 replik mezi participanty z celkového počtu 413 replik. Matematicky to tvoří jen zlomek všech replik, ale jejich význam předčí repliky, které byly přeneseny při komunikaci moderátor–participant, protože tvoří raison d’être interview s fokusovou skupinou. Pokud jde o komunikační funkce, bylo z jištěno informování, regulování, hodnocení a off-topic funkce.


Klíčová slova


ohnisková (fokusová) skupina, komunikace, výchovný ústav, interakční struktura, komunikační funkce

https://doi.org/10.5817/SP2014-2-6

Celý článek:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Běhounková, L. (2007). Artefiletická facilitace a intervence rizikových žáků na 2. stupni základní školy (rigorózní práce). Brno: Masarykova univerzita.

Bostrom, R. N. (1970). Patterns of communicative interaction in small groups. Speech Monographs, 37(4), 257–263.

Brown, B. B., Clasen, D. R., & Eicher, S. A. (1986). Perceptions of peer pressure, peer conformity dispositions, and self-reported behavior among adolescents. Developmental Psychology, 22(4), 521–530.

Bühler, K. (1934). Sprachtheorie. Jena/Stuttgart: G. Fischer Verlag.

Eisenberg, N., Sadovsky, A., Spinrad, T. L., Fabes, R. A., Losoya, S. H., & Valiente, C. (2005). The relations of problem behavior status to children’s negative emocionality, effortful control, and impulsivity: Concurrent relations and prediction of change. Developmental Psychology, 41(1), 193–211.

Endler, N. S., & Kocovski, N. L. (2005). Self-Regulation and Distress in Clinical Psychology. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), Handbook of Self-Regulation (s. 569–599). San Diego: Academic Press.

Erikson, E. H. (1999). Životní cyklus rozšířený a dokončený. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Flick, U. (2002). An introduction to qualitative research. London: Sage Publications.

Halliday, M. A. K. (1975). Learning How to Mean. London: Edward Arnold.

Jakobson, R. (1960). Lingustics and Poetics. Dostupné z: http://www.akira.ruc.dk/~new/Ret_og_Rigtigt/Jakobson_Eks_15_F12.pdf.

Jedlička, R. (2004). Děti a mládež v obtížných životních situacích: Nové pohledy na problematiku životních krizí, deviací a úlohu pomáhajících profesí. Praha: Themis.

Kerbrat-Orecchion, C. (2004). Introducing Polylogue. Journal of Pragmatics, 36(1), 1–24.

Kidd, P. S., & Parshall, B. (2000). Getting the Focus and the Group: Enhancing Analytical Rigor in Focus Group Research. Qualitative Health Research, 10(3), 293–308.

Kitzinger, J. (1994). The methodology of focus groups: The importance of interaction between research participants. Sociology of Health and Illness, 16(1), 103–121.

Kitzinger, J. (1995). Introducing focus groups. British Medical Journal, 1995(311), 299–311.

Maes, S., & Gebhardt, W. (2005). Self-Regulation and Health Behavior: The Health Behavior Goal Model. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), Handbook of Self-Regulation (s. 343–368). San Diego: Academic Press.

Morgan, D. L. (2001). Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního výzkumu. Boskovice: Albert.

Sacks, H. (1992). Lectures on Conversation. Oxford: Blackwell.

Samuhelová, M. (1988). Štruktúry v pedagogickej komunikácii. In P. Gavora (Ed.), Pedagogická komunikácia v základnej škole (s. 53–75). Bratislava: Veda.

Šeďová, K., Švaříček, R., Makovská, Z., & Zounek, J. (2011). Dialogické struktury na druhém stupni základní školy. Pedagogika, 61(1), 13–33.

Škoviera, A. (2007). Dilemata náhradní výchovy. Praha: Portál.

Tangney, J. P., Baumeister, R. F., & Boone, A. L. (2004). High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. Journal of Personality, 72(2), 271–324.

Vojtová, V. (2004). Kapitoly z etopedie I. Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně.

Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (2002). Praha: MŠMT.
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Theo van Dellen, Eve Eisenschmidt, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)