Kvalita sociálního klimatu a potřeby učitelek mateřských škol

Soňa Koťátková

Abstrakt


V textu je naznačeno je několik významnějších organizačních proměn týkajících se mateřských škol, které se uskutečnily v nedávné době a mohou ovlivňovat školní klima. Výsledky vybrané z několika výzkumných sond v ČR v posledních letech pomáhají objasnit, jak je vnímáno sociální klima učitelkami/ředitelkami. Řeší se také rozsah a kvalita možností spolupráce v různě velkých pracovních týmech mateřských škol (sloučené mateřské školy, samostatné subjekty) a to, co učitelky potřebují pro výkon svého povolání.

klíčová slova: organizační proměny, předškolní dítě a jeho specifika, výzkumy, kooperace učitelek mateřských škol, kvalita sociálního klimatu, rozdělování úkolů, styly řízení, potřeby pro výkon povolání


Celý článek:

PDF


 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Theo van Dellen, Eve Eisenschmidt, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Paul Mahieu, Jan Mareš, Jiří Mareš, Patricie Mertová, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)