O časopisu

 

Studia paedagogica jsou recenzovaným vědeckým časopisem vydávaným Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity, redakce časopisu sídlí na Ústavu pedagogických věd.

Studia paedagogica přinášejí původní příspěvky týkající se vzdělávání, výchovy a učení ve všech sférách života společnosti. Jde o stati teoretického, ale především empirického charakteru – cílem časopisu je publikovat výsledky výzkumů realizovaných na českých i zahraničních vědeckých pracovištích. Klademe důraz na původnost a originalitu publikovaných výzkumů, přičemž vytváříme prostor jak pro etablované odborníky, tak pro začínající autory v počátečních fázích akademické dráhy. Těm nabízíme možnost publikovat v sekci Studentské práce a intenzivní lektorskou podporu při přípravě textu.

Charakteristickým rysem časopisu je interdisciplinární otevřenost – usiluje o postižení aktuálních témat pedagogického výzkumu, je však otevřen rovněž studiím zakotveným v jiných sociálních vědách. Do roku 2012 vycházel časopis dvakrát ročně, od roku 2013 je jeho periodicita zvýšena na čtyři čísla v každém ročníku.

Časopis vychází od roku 2009, jeho tradice je však starší, neboť navazuje na periodikum Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řadu pedagogickou, která vycházela v letech 1996-2008 a řadu pedagogicko-psychologickou, která vycházela v letech 1966-1995.

 

Partneři časopisu

Studia paedagogica při vydávání spolupracují se sekcí Emerging Researchers při Evropské asociaci pedagogického výzkumu (EERA). EERA doporučuje kvalitní texty z konference ECER Emerging Researchers k publikaci v časopise Studia paedagogica, který poskytuje prostor pro dva kvalitní články ročně. Doporučené články projdou standardním recenzním řízením (anonymizované recenzní posouzení minimálně dvěma anonymními recenzenty). Přijaté články budou otištěny v anglickém čísle časopisu Studia paedagogica v příslušné sekci.

 

 

Studia paedagogica při vydávání spolupracují s Maďarským časopisem pedagogického výzkumu 

Databáze

Časopis Studia paedagogica je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (Rada pro výzkum, vývoj a inovace), do katalogů a databází Národní knihovny (NKCČNBANL) a do mezinárodních vědeckých databází DOAJERAERIH PLUSEBSCO, CEJSH, JournalSeekNewJour, PKP, ProQuest, SCOPUSUlrich's Periodicals Directory.

Webové stránky časopisu jsou pravidelně archivovány Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a informační hodnotu za účelem dokumentace autentického vzorku českého webu. Jsou součástí kolekce českých webových stránek, které NK ČR hodlá dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. Jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.

 

Otevřený přístup (OA)

Masarykova univerzita se podpisem Berlínské deklarace v říjnu 2010 jako vůbec první vysoká škola v ČR přihlásila k aktivní podpoře hnutí Open Access (OA), otevřeného přístupu k vědeckým informacím. Časopis Studia paedagogica proto poskytuje otevřený a bezplatný přístup k vědeckým informacím ve všech publikovaných odborných článcích. 

CC BY Creative Commons License

 

Kontakt

Studia paedagogica
Ústav pedagogických věd
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1
602 00
www.studiapaedagogica.cz
E-mail: studiapaedagogica@phil.muni.cz
Telefon (Klára Šeďová): +420 549 49 8466


Distribuce časopisu a předplatné tištěné verze časopisu

Aktuální i starší tištěná čísla časopisu lze objednat v internetovém Obchodním centru Masarykovy univerzity.

 


Předplatné časopisu

Našim čtenářům nabízíme roční předplatné tištěné verze časopisu za cenu 400,- Kč. Je možné zakoupit i jednotlivá čísla časopisu. Elektornická verze všech článků je zdarma přístupná bez předplatného.

Objednávka předplatného

Předplatné časopisu lze objednat na webových stránkách Obchodního centra Masarykovy univerzity (http://is.muni.cz/obchod/fakulta/phil/).


Přihlášení


RSS feed

Aktuální výtisk