Pedagogická komunikace a interakce

 

Drexlerová, A. (2018). Kluků je škoda, holky na to nemají: genderové aspekty v hodnocení nejslabších žáků třídy.

Lehesvuori et al. (2017). Enhancing Dialogic Argumentation in Mathematics and Science.

Sucháček, P. (2016). Implementace prvků dialogického vyučování v rámci mikrovyučování u studentů učitelství přírodovědných předmětů.

Šmardová, A. (2016). Neverbální chování učitelů ve vyučovacích hodinách.

Lehesvuori, S., & Viiri, J. (2015). Od teorie k praxi: Od plánování dialogického vyučování k jeho reflexi.

Lojdová, K., & Lukas, J. (2015). Scénáře donucovací moci u studentů učitelství na praxi: studentka Alice.

Šeďová, K., & Sedláček, M. (2015). Žákovská participace jako předmět akčního výzkumu.

Molinari, L., & Mameli, C. (2015). Triadické interakce ve výukové komunikaci.

Šeďová, K., Švaříček, R., Sedláček, M., & Šalamounová, Z. (2015). On the Way to Dialogic Teaching: Action Research as a Means to Change Classroom Discourse.

Šalamounová, Z. (2014). (Re)konstruování školního vědeckého slovníku.

Šalamounová, Z. (2013). Žákovská gestika ve vyučování jako proces zviditelňování myšlení.

Bradová, J. (2012). Keď zasadací poriadok funguje alebo učiteľsko-žiacke preferencie pri obsadzovaní priestoru školskej triedy.

Gavora, P. (2011). Smelosť verzus ostýchavosť v komunikácii gymnazistov.

Hackl, B., & Hummel, S. (2011). Velikonoční prázdniny: co se lze ve škole naučit z řeči těla.

Makovská, Z. (2011). Žákovské strategie při hledání odpovědí na otázky učitele.

Šeďová, K. (2011). Mocenské konstelace ve výukové komunikaci.

Švaříček, R. (2011). Funkce učitelských otázek ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy.

Wulf, C., Bittner, M., Clemens, I., & Kellermann, I. (2011). Komunikační praktiky v rámci kultury školy: uplatňování kultury uznání a respektu.

Šeďová, K., & Švaříček, R. (2010). Zamlčené hodnocení: zpětná vazba ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy.

Kaščák, O. (2009). „...daj mi rúčku, ty sa usmej, budeme sa spolu hrať“ – telesné performácie ako interakčný faktor v sociálnych vzťahoch detí.

Doležalová, L. (2009). Genderové stereotypy v pedagogické komunikaci v mateřské škole.