Nejčtenější články

 

2016

Nejčtenější české články

Roman Švaříček. Konec pedagogiky. Kritický esej.

Jiří Mareš. Nevhodné chování učitelů k žákům a studentům

Roman Švaříček. Funkce učitelských otázek ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy

Klára Šeďová. Tiché partnerství: vztahy mezi rodiči a učitelkami na prvním stupni základní školy.

Klára Šeďová, Roman Švaříček, Jana Sedláčková, Ingrid Čejková, Anna Šmardová, Petr Novotný, Jiří Zounek: Pojetí výuky a profesní identita začínajících vysokoškolských učitelů.

 

Nejčtenější anglické články

Eliana Gallardo Echenique. An Integrative Review of Literature on Learners in the Digital Era

Mualla Bilgin-Aksu, Türkan Aksu, Soner Polat. School Administrator Self-Esteem and Its Relationship to Trust in Teachers

Giulia Cortellesi, Margaret Kernan. Together Old and Young: How Informal Contact between Young Children and Older People Can Lead to Intergenerational Solidarity

Gisela Oliveira. Employability and Learning Transfer: What do Students Experience During Their Placements?

Peter Jarvis, Milada Rabušicová, Jan Nehyba. Adult Learning as a Lifelong Concern: Interview with Peter Jarvis

 

2015

Roman Švaříček. Konec pedagogiky. Kritický esej.

Jiří Mareš. Nevhodné chování učitelů k žákům a studentům.

Lenka Kamanová. Mezigenerační učení mezi matkou a dcerou.

Roman Švaříček. Funkce učitelských otázek ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy.

Klára Šeďová, Roman Švaříček. Zamlčené hodnocení: zpětná vazba ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy.

 

Článek oceněný cenou České asociace pedagogického výzkumu (2015)

Lenka Hloušková: Mám základní vzdělání. Příčiny a důsledky předčasných odchodů ze studia a ze vzdělávání

 

2014

Jiří Mareš. Nevhodné chování učitelů k žákům a studentům.

Radim Brázda. Periodická soustava základních morálních prvků.

Martin Strouhal. K filozofickým předpokladům hledání výchovy k autenticitě. Úvaha o antinomiích a abstrakcích v pedagogickém myšlení.

Roman Švaříček. Konec pedagogiky. Kritický esej.

Lucie Janatová. Souvislost mezi hraním počítačových her a agresivitou.

 

2013

Jiří Mareš. Nevhodné chování učitelů k žákům a studentům.

Martin Sedláček. Řízení školy na vesnici (případová studie).

Theo Van Dellen. Celoživotní učení a chuť se učit.

Milada Rabušičová, Lenka Kamanová, Kateřina Pevná. Mezigenerační učení: učit se mezi sebou v rodině.

Tomáš Svatoš. Pedagogická interakce a komunikace pohledem kategoriálního systému.

 

Článek oceněný cenou České asociace pedagogického výzkumu (2013)

Zuzana Šalamounová: Žákovská gestika ve vyučování jako proces zviditelňování myšlení

 

2012

Milan Pol, Roman Švaříček. Pokus o teorii nepořádku: rozhovor se Stephenem J. Ballem.

Irena Smetáčková. Škola jako téma rozhovorů mezi dětmi a rodiči.

Tomáš Svatoš. Pedagogická interakce a komunikace pohledem kategoriálního systému.

Klára Šeďová. Tiché partnerství: vztahy mezi rodiči a učitelkami na prvním stupni základní školy.

Lucie Janatová. Souvislost mezi hraním počítačových her a agresivitou.

 

Článek oceněný cenou České asociace pedagogického výzkumu (2012)

Jarmila Bradová: Keď zasadací poriadok funguje alebo učiteľsko-žiacke preferencie pri obsadzovaní priestoru školskej triedy 

 

2011

Milan Pol, Roman Švaříček. Pokus o teorii nepořádku: rozhovor se Stephenem J. Ballem.

Klára Šeďová. Mocenské konstelace ve výukové komunikaci.

Bernd Hackl, Sandra Hummel. Velikonoční prázdniny: co se lze ve škole naučit z řeči těla.

Zuzana Makovská. Žákovské strategie při hledání odpovědí na otázky učitele.

Christoph Wulf, Martin Bittner, Iris Clemens, Ingrid Kellermann. Komunikační praktiky v rámci kultury školy: uplatňování kultury uznání a respektu.

 

Článek oceněný cenou České asociace pedagogického výzkumu (2011)

Klára Šeďová. Mocenské konstelace ve výukové komunikaci.