Studia philosophica


1-2 / 2018

Obsah
 5Editorial Petrželka, Josef | pdficon
Studie – Articles
 7-28Dialog podle Viléma Flussera: prostřednictvím Martina Bubera k novým technologiím Židková, Klára | pdficon
 29-35Tři setkání s Jiřinou Popelovou Zouhar, Jan | pdficon
 37-44Korespondence Jiřiny Popelové s Robertem Konečným z let 1931–1936 Zouhar, Jan | pdficon
 45-61Dva názory na blízkou budoucnost (Hervé Juvin contra Gilles Lipovetsky) Holzbachová, Ivana | pdficon
 63-79Analýza populizmu podľa Ernesta Laclaua Biháryová, Barbara | pdficon
Rozhledy a komentáře – Commentaries and discussion
 81-82K devadesátým narozeninám filosofa Miloše Dokulila Redakce časopisu Studia philosophica | pdficon
 83-89Filosofie "s dnešním odstupem času": stále ještě jako racionálně kýžený projekt? Dokulil, Miloš | pdficon
 91-99Brněnská léta Jana Steklíka : Janu Steklíkovi na rozloučenou Gabriel, Jiří | pdficon
 101-104Cesta do Ruska Zouhar, Jan | pdficon
Recenze – Book reviews
 105-106[Krob, Josef. Co je to čas? Lekce z filozofie] Zouhar, Jan | pdficon
 107-114[Funda, Otakar Antoň. K filosofii náboženství] Gabriel, Jiří | pdficon
 115-116[Labuda, Pavol. Úvod do antickej filozofie I. Zrod a vývoj ranej gréckej filozofie] Brázdil, Jan | pdficon
 117-119[Pavličíková, Helena. František Mareš: od fyziologie k filosofii] Zouhar, Jan | pdficon
 120-126[Geiselberger, Heinrich, ed. Velký regres: mezinárodní rozprava o duchovní situaci dneška] Holzbachová, Ivana | pdficon
 127-132[Hroch, Miroslav. Hledání souvislostí: eseje z komparativních dějin Evropy] Holzbachová, Ivana | pdficon
 133-138[Librová, Hana. Věrní a rozumní: kapitoly o ekologické zpozdilosti] Čadek, Ondřej | pdficon