Studia philosophica


1 / 2017

Obsah
Studie – Articles
 5-22K Nietzscheho kritike príčinného myslenia Jusko, Štefan | pdficon
 23-49Heideggerova interpretace Kantovy kritické filosofie v práci Kant a problém metafyziky Horyna, Břetislav | pdficon
 51-63Tělesnost svobody v raném díle Simone de Beauvoir Štěpánek, Daniel | pdficon
K 20. výročí úmrtí Lubomíra Nového – On the 20th anniversary of Lubomír Nový's decease
 [64][Fotografie Lubomíra Nového] | pdficon
 65-73Dvacet let bez Lubomíra Nového Gabriel, Jiří | pdficon
 74-78Lubomír Nový v proměnách fakultní atmosféry (1960–1996) Nechutová, Jana | pdficon
 79-80Pavel Materna vzpomíná na Luboše Nového Materna, Pavel | pdficon
 81-85Lubomír Nový a TGM Zouhar, Jan | pdficon
 86-90Vzpomínka na profesora Lubomíra Nového Svoboda, Jiří | pdficon
Rozhledy a komentáře – Commentaries and discussion
 92-114Poznámky k životu a dílu filosofa Mihajlo Rostohara : brněnská období v životě univerzitního profesora Mihajlo Rostohara Gabriel, Jiří | pdficon
 115-117Z Jednoty filosofické | pdficon
 119-123Z knižních novinek Katedry filosofie | pdficon
Recenze – Book reviews
 125-129[Jemelka, Petr. Reflexe environmentální problematiky v dějinách české a slovenské filosofie]Holzbachová, Ivana | pdficon
 130-132[Keller, Jan. Odsouzeni k modernitě: co hledá sociologie a našla beletrie] Holzbachová, Ivana | pdficon
 133-134[Głombik, Czesław. Eucken i milczenie czasu: z historii polskich odczytań filozofa noblisty] Zouhar, Jan | pdficon
 135-136[Tamás, Gáspár Miklós. K filosofii socialismu] Stuchlík, Boleslav | pdficon
 
 137-138Studia philosophica | pdficon