Aktuální číslo

1-2 / 2018

 
  5 Editorial Petrželka, Josef | pdficon
Studie – Articles
  7-28 Dialog podle Viléma Flussera: prostřednictvím Martina Bubera k novým technologiím Židková, Klára | pdficon
  29-35 Tři setkání s Jiřinou Popelovou Zouhar, Jan | pdficon
  37-44 Korespondence Jiřiny Popelové s Robertem Konečným z let 1931–1936 Zouhar, Jan | pdficon
  45-61 Dva názory na blízkou budoucnost (Hervé Juvin contra Gilles Lipovetsky) Holzbachová, Ivana | pdficon
  63-79 Analýza populizmu podľa Ernesta Laclaua Biháryová, Barbara | pdficon
Rozhledy a komentáře – Commentaries and discussion
  81-82 K devadesátým narozeninám filosofa Miloše Dokulila Redakce časopisu Studia philosophica | pdficon
  83-89 Filosofie "s dnešním odstupem času": stále ještě jako racionálně kýžený projekt? Dokulil, Miloš | pdficon
  91-99 Brněnská léta Jana Steklíka : Janu Steklíkovi na rozloučenou Gabriel, Jiří | pdficon
  101-104 Cesta do Ruska Zouhar, Jan | pdficon
Recenze – Book reviews
  105-106 [Krob, Josef. Co je to čas? Lekce z filozofie] Zouhar, Jan | pdficon
  107-114 [Funda, Otakar Antoň. K filosofii náboženství] Gabriel, Jiří | pdficon
  115-116 [Labuda, Pavol. Úvod do antickej filozofie I. Zrod a vývoj ranej gréckej filozofie] Brázdil, Jan | pdficon
  117-119 [Pavličíková, Helena. František Mareš: od fyziologie k filosofii] Zouhar, Jan | pdficon
  120-126 [Geiselberger, Heinrich, ed. Velký regres: mezinárodní rozprava o duchovní situaci dneška] Holzbachová, Ivana | pdficon
  127-132 [Hroch, Miroslav. Hledání souvislostí: eseje z komparativních dějin Evropy] Holzbachová, Ivana | pdficon
  133-138 [Librová, Hana. Věrní a rozumní: kapitoly o ekologické zpozdilosti] Čadek, Ondřej | pdficon