Aktuální číslo

1 / 2017

 
Studie – Articles
  5-22 K Nietzscheho kritike príčinného myslenia Jusko, Štefan | pdficon
  23-49 Heideggerova interpretace Kantovy kritické filosofie v práci Kant a problém metafyziky Horyna, Břetislav | pdficon
  51-63 Tělesnost svobody v raném díle Simone de Beauvoir Štěpánek, Daniel | pdficon
K 20. výročí úmrtí Lubomíra Nového – On the 20th anniversary of Lubomír Nový's decease
  [64] [Fotografie Lubomíra Nového] | pdficon
  65-73 Dvacet let bez Lubomíra Nového Gabriel, Jiří | pdficon
  74-78 Lubomír Nový v proměnách fakultní atmosféry (1960–1996) Nechutová, Jana | pdficon
  79-80 Pavel Materna vzpomíná na Luboše Nového Materna, Pavel | pdficon
  81-85 Lubomír Nový a TGM Zouhar, Jan | pdficon
  86-90 Vzpomínka na profesora Lubomíra Nového Svoboda, Jiří | pdficon
Rozhledy a komentáře – Commentaries and discussion
  92-114 Poznámky k životu a dílu filosofa Mihajlo Rostohara : brněnská období v životě univerzitního profesora Mihajlo Rostohara Gabriel, Jiří | pdficon
  115-117 Z Jednoty filosofické | pdficon
  119-123 Z knižních novinek Katedry filosofie | pdficon
Recenze – Book reviews
  125-129 [Jemelka, Petr. Reflexe environmentální problematiky v dějinách české a slovenské filosofie]Holzbachová, Ivana | pdficon
  130-132 [Keller, Jan. Odsouzeni k modernitě: co hledá sociologie a našla beletrie] Holzbachová, Ivana | pdficon
  133-134 [Głombik, Czesław. Eucken i milczenie czasu: z historii polskich odczytań filozofa noblisty] Zouhar, Jan | pdficon
  135-136 [Tamás, Gáspár Miklós. K filosofii socialismu] Stuchlík, Boleslav | pdficon
 
  137-138 Studia philosophica | pdficon