Theatralia


1 / 2018

Content
 7-8Editorial Musilová, Martina | pdficon
Yorick
 9-32Svět je symbolická interakce: symbolický interakcionismus jako východisko výzkumu teatrality veřejných událostí Kubina, Lukáš; Musilová, Martina | pdficon
 33-52Soudní proces jako rituál? Langhans, Martin | pdficon
 53-70Několik poznámek k teatralitě (českého) středověku Poláčková, Eliška | pdficon
 71-88Performatívnosť stredovekého rituálu Mandatum u Sv. Jiří na Pražskom hrade Žáková, Anna | pdficon
Spektrum
 89-112Tanztheater – taneční divadlo (nevšední) všednosti: od Kurta Joosse k Pině Bausch Kašparová, Barbora | pdficon
 113-132Body suspension: performativita bolesti Kubart, Tomáš | pdficon
 133-149The Fleury Playbook: liturgical drama and its production in Saint-Benoît-sur-Loire Bulandrová, Amálie | pdficon
 150-162Osudy a ohlasy hry Šest postav hledá autora Luigiho Pirandella v českých zemích ve dvacátých letech Skříčková, Eva | pdficon
 163-180Metodologické otázky výzkumu hudebního divadla (opery)* v rámci teatrologie : prolegomena ke každému příštímu bádání Spurná, Helena | pdficon
Host
 181-185Umění má "komunikativní rozměr mlčení" : rozhovor s Adamem Czirakem Kubart, Tomáš; Czirak, Adam | pdficon
Orientace
 187-190A co když je to performance? Kubart, Tomáš | pdficon
 191-196Opera v současném světě Havlíčková Kysová, Šárka | pdficon
 197-203Beata culpa: čtvero paulinských úvah nad knižním paskvilem o opeře Drábek, Pavel | pdficon
 204-206Lier a Zeyer stůňou touž nemocí Drábek, Pavel | pdficon
 207-209Nikdo nepíše pro věčnost Hofmanová, Jiřina | pdficon
 210-213O perspektivách, mezích a slepých uličkách teatrologického zkoumání Pavlišová, Jitka | pdficon
 214-218Ubohý Aristoteles Stehlíková, Eva | pdficon
 219-225Čtení cenzury bez cenzury: velkolepě o regulaci české literatury Drábek, Pavel | pdficon
Depeše
 227-229Letem světem doktorandských výzkumů Hofmanová, Jiřina | pdficon
 230-231O politice, komunitní angažovanosti a doktorském studiu Škrobánková, Klára | pdficon
 232-234České shakespearovské scénografie na pouti po USA Kačer, Tomáš | pdficon
 235Úvahy a názory Stehlíková, Eva | pdficon
Archiv
 237-251Přejímání rolí: proces, nebo konformita Turner, Ralph H. | pdficon
 252-266Umění a revoluce: Vídeňský akcionismus Marschall, Brigitte | pdficon