: Call for Papers: Současné německojazyčné divadlo

Call for Papers

Současné německojazyčné divadlo

Cílem takto tematicky zaměřeného čísla je pojmenovat současné tendence v německojazyčném divadle a dramatu a zároveň připomenout některé z významných uměleckých osobností, které v roce 2021 oslaví životní jubilea (např. režiséři Christoph Marthaler nebo Frank Castorf, v německojazyčném divadelním prostoru působící český režisér Dušan D. Pařízek nebo dramatičky Elfriede Jelinek nebo Kathrin Röggla). V roce 2021 by se 90 let dožil také jeden z nejvýznamnějších rakouských dramatiků Thomas Bernhard. Cílem čísla je koncepčně představit podobu současného německojazyčného divadla a dramatu/textu přibližně posledních deseti let, a to jak z hlediska analytického zhodnocení tvorby jednotlivých tvůrců, tak z hlediska teoretického uvažování o podobách divadla a dramatu.

Příspěvky přijímáme v těchto jazycích: čeština, angličtina, němčina


Tematické oblasti:

 • proměny německojazyčné divadelní praxe v posledních cca deseti letech
 • analytické studie o inscenacích / performancích / dramatech vybraných autorů (např. Christoph Marthaler, Thomas Bernhard, Elfriede Jelinek a dalších)
 • německojazyčné drama a jeho proměny (reflexe současné dramatické tvorby)
 • překlady současných německojazyčných dramat (a jejich inscenování u nás)
 • teoretické uvažování o divadle/dramatu/divadelním textu v současné německojazyčné divadelní vědě
 • teoretické manifesty tvůrců a divadelních vědců (př. nový realismus Thomase Ostermeiera aj., 13 Thesen für das Theater des Anthropozän aj.)
 • scénografie, vizuální koncepce a jejich specifičnost u vybraných autorů (např. tvorba Ulricha Rasche, Franka Castorfa a dalších)
 • zastoupení politických, klimatických, transkulturních, genderových a dalších témat  v současném německojazyčném divadle
 • inscenování německojazyčných textů v současném českém divadle
 • vlivy německojazyčné inscenační praxe na českou divadelní praxi
 • hraniční projekty / performance / pohybové divadlo / tanec

Recenzovaná rubrika Spektrum je otevřena jakýmkoli odborným studiím mimo hlavní téma čísla, stejně tak přijímáme příspěvky i do nerecenzovaných rubrik věnovaných recenzím publikací (Orientace), reflexím událostí (Depeše) nebo do rubrik Archiv a Host.


Editorka čísla:

Iva Mikulová (ivi.mikuli@mail.muni.cz)

Masarykova univerzita


Důležitá data:

Termín odevzdání abstraktu: 15. srpna 2020

Termín odevzdání studií (recenzovaná část): 31. října 2020

Termín odevzdání nerecenzovaných textů: 31. ledna 2021

Termín publikování: říjen 2021


Informace pro autory:

Všechny informace o časopise Theatralia najdete zde: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/theatralia/pages/view/about

(pro angličtinu zvolte „language“ v pravém horním rohu stránky)

Všechny informace o rozsahu a formálních náležitostech studií jsou dostupné zde: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/theatralia/pages/view/authors

 

Anotaci v rozsahu 150–200 slov posílejte na adresu: theatralia@phil.muni.cz

 

V případě dotazů se obraťte na editorku čísla:

Iva Mikulová (ivi.mikuli@mail.muni.cz)

Těším se na spolupráci,

Iva Mikulová