Redakční rada a redakce časopisu

Předsedkyně redakční rady

Šárka Havlíčková Kysová (Masarykova univerzita, Brno, Česká republika)

Redakční rada

Veronika Ambros (University of Toronto, Kanada)
Zuzana Bakošová-Hlavenková (Vysoká škola múzických umení, Bratislava, Slovensko)
Pavel Drábek (University of Hull, Velká Británie)
Radka Kunderová (Brno, Česká republika)
Taťjana Lazorčáková (Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika)
Iva Mikulová (Masarykova univerzita, Brno, Česká republika)
Miroslav Plešák (Janáčkova akademie múzických umění, Brno, Česká republika)
Herta Schmidt (Mnichov, Německo)
Barbora Schnelle (Berlín, Německo)
Eva Stehlíková (Masarykova univerzita, Brno, Česká republika)
Jiří Štefanides (Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika)
Jarmila Veltruská (Paříž, Francie)
Libor Vodička (Masarykova univerzita, Brno, Česká republika)
Jana Wild (Vysoká škola múzických umení, Bratislava)
Michal Zahálka (Institut umění – Divadelní ústav, Praha, Česká republika)

Výkonná redaktorka

Ilona Horváthová (Masarykova univerzita, Brno, Česká republika, ilona.horvathova@gmail.com)

Kontaktní adresa na redakci

Masarykova univerzita
Filozofická fakulta
Katedra divadelních studií
Redakce časopisu Theatralia
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Mgr. Ilona Horváthová (výkonná redaktorka), ilona.horvathova@gmail.com
Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. (šéfredaktorka), sarka.havlicek@mail.muni.cz

E-mail: theatralia@phil.muni.cz
Telefon/Fax: (+420) 607 879 867