Redakční rada a redakce časopisu

Předsedkyně redakční rady

Šárka Havlíčková Kysová (Masarykova univerzita, Brno, Česká republika)

Redakční rada

Veronika Ambros (University of Toronto, Kanada)
Zuzana Bakošová-Hlavenková (Vysoká škola múzických umení, Bratislava, Slovensko)
Pavel Drábek (University of Hull, Velká Británie)
Jan Hančil (Divadelní fakulta AMU, Praha, Česká republika)
Radka Kunderová (Janáčkova akademie múzických umění, Brno, Česká republika)
Taťjana Lazorčáková (Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika)
Miroslav Plešák (Janáčkova akademie múzických umění, Brno, Česká republika)
Herta Schmidt (Mnichov, Německo)
Barbora Schnelle (Berlín, Německo)
Eva Stehlíková (Masarykova univerzita, Brno, Česká republika)
Jiří Štefanides (Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika)
Jarmila Veltruská (Paříž, Francie)
Libor Vodička (Masarykova univerzita, Brno, Česká republika) 

Výkonná redaktorka

Iva Mikulová (Masarykova univerzita, Brno, Česká republika, ivi.mikuli@gmail.com)

Kontaktní adresa na redakci

Masarykova univerzita
Filozofická fakulta
Katedra divadelních studií
Redakce časopisu Theatralia
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Mgr. Iva Mikulová (výkonná redaktorka), ivi.mikuli@gmail.com
Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. (šéfredaktorka), sarka.havlicek@mail.muni.cz

E-mail: theatralia@phil.muni.cz
Telefon/Fax: (+420) 777 182 453