Aktuální číslo

1 / 2018

 

  7-8 Editorial Musilová, Martina | pdficon
Yorick
  9-32 Svět je symbolická interakce: symbolický interakcionismus jako východisko výzkumu teatrality veřejných událostí Kubina, Lukáš; Musilová, Martina | pdficon
  33-52 Soudní proces jako rituál? Langhans, Martin | pdficon
  53-70 Několik poznámek k teatralitě (českého) středověku Poláčková, Eliška | pdficon
  71-88 Performatívnosť stredovekého rituálu Mandatum u Sv. Jiří na Pražskom hrade Žáková, Anna | pdficon
Spektrum
  89-112 Tanztheater – taneční divadlo (nevšední) všednosti: od Kurta Joosse k Pině Bausch Kašparová, Barbora | pdficon
  113-132 Body suspension: performativita bolesti Kubart, Tomáš | pdficon
  133-149 The Fleury Playbook: liturgical drama and its production in Saint-Benoît-sur-Loire Bulandrová, Amálie | pdficon
  150-162 Osudy a ohlasy hry Šest postav hledá autora Luigiho Pirandella v českých zemích ve dvacátých letech Skříčková, Eva | pdficon
  163-180 Metodologické otázky výzkumu hudebního divadla (opery)* v rámci teatrologie : prolegomena ke každému příštímu bádání Spurná, Helena | pdficon
Host
  181-185 Umění má "komunikativní rozměr mlčení" : rozhovor s Adamem Czirakem Kubart, Tomáš; Czirak, Adam | pdficon
Orientace
  187-190 A co když je to performance? Kubart, Tomáš | pdficon
  191-196 Opera v současném světě Havlíčková Kysová, Šárka | pdficon
  197-203 Beata culpa: čtvero paulinských úvah nad knižním paskvilem o opeře Drábek, Pavel | pdficon
  204-206 Lier a Zeyer stůňou touž nemocí Drábek, Pavel | pdficon
  207-209 Nikdo nepíše pro věčnost Hofmanová, Jiřina | pdficon
  210-213 O perspektivách, mezích a slepých uličkách teatrologického zkoumání Pavlišová, Jitka | pdficon
  214-218 Ubohý Aristoteles Stehlíková, Eva | pdficon
  219-225 Čtení cenzury bez cenzury: velkolepě o regulaci české literatury Drábek, Pavel | pdficon
Depeše
  227-229 Letem světem doktorandských výzkumů Hofmanová, Jiřina | pdficon
  230-231 O politice, komunitní angažovanosti a doktorském studiu Škrobánková, Klára | pdficon
  232-234 České shakespearovské scénografie na pouti po USA Kačer, Tomáš | pdficon
  235 Úvahy a názory Stehlíková, Eva | pdficon
Archiv
  237-251 Přejímání rolí: proces, nebo konformita Turner, Ralph H. | pdficon
  252-266 Umění a revoluce: Vídeňský akcionismus Marschall, Brigitte | pdficon