Připravujeme

Theatralia 2018/1

Teatralita a performativita veřejných událostí

České číslo

Číslo Theatralia 2018/1 bude tematicky věnováno teatralitě a performativitě veřejných událostí. Bude sestávat z několika studií věnujících se metodologii výzkumu těchto fenoménů a divadelním a performativním aspektům soudního jednání, tradičních ženských rituálů, středověkých liturgických slavností a panovnických korunovací ad. Pozornost bude rovněž zaměřena na metodologické otázky výzkumu hudebního divadla, tanečnici Pinu Bausch a současný fenomén body suspension.

Editoři čísla: Martina Musilová a Lukáš Kubina

Datum vydání: 15. 4. 2018