Připravujeme

Theatralia 2017/2

Amatérské divadlo

České číslo

Číslo Theatralia 2017/2 bude tematicky věnováno amatérskému divadlu, konkrétně jeho proměně po r. 1989. Bude sestávat z několika studií a malých příspěvků o nejdůležitějších nových tématech (divadlo bezdomovců, divadlo mentálně postižených, divadlo hendikepovaných aj.). Pozornost bude zaměřena také na inscenace antických her (Oidipus v Teatro Olympico, delfská idea inscenace Promethea v Delfách, české inscenace Trojanek).

Editoři čísla: Eva Stehlíková, Miroslav Plešák a Jan Šotkovský
Datum vydání: 15. 10. 2017